Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Autonoma bilar – en pusselbit i morgondagens transportsystem

Om man ersätter de 136 000 personbilar som körs i Stockholm varje dag med självkörande taxibilar med plats för fyra passagerare skulle det räcka med 9 700 fordon. Det visar simuleringar gjorda i ett examensarbete vid KTH 2015.

Om fordonen dessutom drivs fossilfritt och framförs säkrare, ja då är det ganska lätt att se Drive Me-projektet som en viktig pusselbit i forskningen för det digitala fossilfria samhället.

Men det finns stora utmaningar på vägen och många frågeställningar som måste utredas. Till exempel om vi är beredda att ändra vårt beteende? En förutsättning för exemplet ovan är att vi går med på samåkning och, i en förlängning, ökad grad av delningsekonomi som bilpooler. Det innebär att vi avstår från ett av de senaste århundradets stora statussymbol - den egna bilen.

Hur skulle det kännas, Hamid Zarghampour?

Hamid Zarghampour, projektledare för Drive Me.

– Personligen har jag inga problem med det, jag ser så många fördelar, inte minst i människoliv. Vi vet att mer än 95 procent av alla bilolyckor är relaterade till den mänskliga faktorn. Autonoma bilar har ett krockundvikande system så det finns stor potential att avsevärt minska antalet olyckor och rädda liv.

Utmaningen är att skapa en autopilot som är tillräckligt robust för att köra i verklig trafikmiljö och som samtidigt kan hantera tekniska missöden som kan uppstå. Artificiella system måste också vara tolkningsbara för oss människor och vi behöver vara tolkningsbara för dem för att interaktionen ska fungera bra. En annan aspekt är hur vi samlar, hanterar och sprider information. Det behövs till exempel högupplösta kontinuerligt uppdaterade digitala kartor och ökat utbyte av information mellan fordon, infrastruktur och andra källor för att möjliggöra säker autonom körning.

När det gäller klimatpåverkan så har den autonoma tekniken i sig ingenting med fossilfrihet att göra, det är två olika forskningsfält, men utvecklingen av fossilfria lösningar kommer givetvis att nyttjas av de autonoma fordonen.

Autonoma bilar – när blir det verklighet?

Utvecklingen av automatisk körning kommer förmodligen att ske stegvis. Kapacitet i vägnätet och transporteffektiviteten kommer att öka även om effekterna blir påtagliga först när hälften av fordonsparken består av självkörande bilar.

Automatisk körning i låga hastigheter inom avgränsade områden ligger nära i tiden liksom platooning, när fordon (även på järnväg), med hjälp av digitala styrsystem kör mycket nära varandra vilket reducerar luftmotståndet och ökar kapaciteten.

– Längre fram i tiden, låt säga 5-10 år, ligger helautomatisk körning på publika vägar och i höga farter, tror Hamid.

Nya beteenden skapar nya krav

Utvecklingen går fort inom hela fordons- och transportindustrin. Teknik och tillämpning både påverkar och påverkas av den ökade digitaliseringen i samhället. Disruptiva innovationer omkullkastar gamla rön och ger oväntade effekter. Vi ser nya sätt att arbeta, resa och bo. Vi kan gå till läkaren digitalt, göra affärer, handla, umgås och till och med värma upp fritidshuset på distans. I och med de möjligheter som digitaliseringen ger kommer också kraven och nyttjandet av transportsystemet att se annorlunda ut.

För Trafikverkets del är det viktigt att ha god överblick över utvecklingen och dess påverkan på samhället för att vara förberedda och anpassa infrastrukturen på ett sätt som främjar trafiksäkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i vägnätet. Därför investera vi i forskning och medverkar i olika forskningssammanhang.

– Vi står mitt i en revolution när det gäller den digitala tekniken, det händer mycket och det går fort. Vi måste vara flexibla och öppna i vår ansats och inte fastna i specifika lösningar. I tider av genomgripande förändringar är det särskilt angeläget att bygga upp bred kunskap och det gör vi genom FoI, menar Hamid.