Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartyg stävar ut

Autonoma farkoster kan bidra till bättre sjökort

Trafikverket arrangerar en dag om Forskning och innovation den 10 maj och visar intressant forskning inom transportsystemet. Självkörande fordon är ett hett område inte bara på land eller i luften, utan även till sjöss.

Trafikverket bedriver och finansierar forskning inom sitt uppdrag i hela transportsystemet. I ett samarbete med Sjöfartsverket forskar professor Jakob Kuttenkeuler, och hans grupp från KTH, om hur autonoma farkoster självständigt kan kartlägga sjöbotten i grunda vatten. Forskningen har skett i olika etapper och utvecklats från ett arbete där en enda farkost systematiskt kartlägger en sjö eller havsbotten till att flera farkoster gör det tillsammans och kommunicerar med varandra under tiden.

Jakob Kuttenkeuler
Jakob Kuttenkeuler

– Vi utvecklar en metodik med nya styrsystem och matematiska algoritmer som gör att farkosterna kan komma överens utan mänsklig interaktion och bli listiga tillsammans, säger Jakob Kuttenkeuler, professor i maritima system.

Forskarna tar fram system som är robusta, energisnåla och håller en hög precision. Farkosterna kommunicerar sinsemellan och täcker ett område på ett smart sätt, och kan hantera situationer som uppstår, t.ex. att en farkost får slut på bränsle. Arbetet är en gren inom området artificiell intelligens och maritim robotik.

Själva mätningen sker genom ekolodning, där en ljudpuls skickas ut från farkosten som sedan mäter tiden det tar för pulsen att studsa mot sjöbotten och reflekteras tillbaka. Denna tid motsvarar avståndet till botten.

Farkosten som forskarna använder.

Arbetet ska på sikt bidra till att denna metodik och dessa system kan användas av Sjöfartsverket för att mäta grunda vatten och förbättra sjökort. Ur samhällsperspektiv är det en fråga om säkerhet, men kännedom om vatten- och havsbassänger kan också användas i klimatforskning, och/eller när forskare vill förutbestämma effekter av översvämningar eller landhöjningar.

Programmet och övriga forskningsprojekt som redovisas på FoI-dagen (pdf-fil, 763 kB, öppnas i nytt fönster)