Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar som kommunicerar kan bidra till färre olyckor

I projektet NordicWay har ett antal bilar i de nordiska länderna bytt information om väderförhållanden, väghinder, vägarbeten, och halka. På så sätt kan olyckor förhindras.

NordicWay är ett projekt, där bilar, som är uppkopplade genom de vanliga mobiltelenäten utbyter information med varandra och omgivande infrastruktur. Utbytet av information sker i "molnet" där olika företags lösningar har kopplats ihop via en nod. Både företag, myndigheter och frivilliga förare i Sverige, Norge, Danmark och Finland har varit uppkopplade och delat information med varandra. Försöken har pågått på olika platser och gränsöverskridande tester har genomförts vid Öresundsbron och E6:an vid Svinesund på gränsen mot Norge. I Finland har olika appar utvecklats, där bilförarna har kunnat ta del av väderprognoser och planerade vägarbeten, men också själva kunnat rapportera in hinder på vägen.

– Resultaten visar att vi kan utbyta information med tillräcklig hastighet och tillförlitlighet. Ett antal tjänster kan därmed levereras till fordonet utan ytterligare investeringar i kommunikationsinfrastruktur. Kortsiktigt bidrar det till förbättrad trafiksäkerhet och på längre sikt kan vi få nya verktyg för att organisera trafik bättre, säger Arne Lindeberg, som är Trafikverkets koordinator.

Den första etappen av NordicWay varade i tre år och avslutades i slutet av 2017.

Den andra etappen av projektet är beviljad och planeringen av den svenska delen pågår för fullt. Försök kommer att genomföras i Stockholms- och Göteborgsområdena. Betydligt fler tjänster är aktuella denna gång. Ett exempel är att ge prioritet åt vissa godstransporter i körfält för kollektivtrafik. Andra exempel är varningssystem för farliga situationer och enklare framkomst för blåljusfordon.

NordicWay – bilar som byter information bidrar till färre olyckor