Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fler producenter och kortare transporter ökar biobränsle inom flyget

– Det finns tre huvudsakliga problem inom användningen av biobränsle, säger Anna Möller Boivie VD, på Copenhagen Economics i Stockholm. Producenterna är för få, för småskaliga och transporterna är för långa.

Trafikverket arrangerade en forsknings- och innovationsdag för luftfart den 20 mars. Forskare, företrädare för myndigheter, branschorganisationer och flygbolag träffades för att få fördjupad kunskap om ett antal forskningsprojekt.

Anna Möller Boive

Anna Möller Boivie och hennes kollegor hos konsultföretaget Copenhagen Economics har haft konflikten mellan tillgänglighet och miljö inom flyget som utgångspunkt i sin utredning. Flyget är en viktig del i det svenska transportsystemet, och särskilt viktigt för tillgängligheten till Norrland konstaterar hon. En flygresa från Pajala till Stockholm tar knappt tre timmar med transfer, medan den med bil skulle ta tolv timmar och med kollektivtrafik knappt 17. Samtidigt påverkar flyget miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Biobränsle är det huvudsakliga sättet att sänka utsläppen i luften på kort sikt, och flygbranschen har själva satt målet att flyget ska vara fossilfritt 2030. Men för att nå dit finns ett antal hinder som måste övervinnas. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnaden för biobränsle ännu för hög, ca två till fyra gånger dyrare än traditionellt flygbränsle. Från Trafikverket fick Copenhagen Economics frågan om det finns en väg mot ett mer hållbart inrikesflyg som drivs av biobränsle, utan att resandet blir så dyrt att tillgängligheten äventyras?

I arbetet har hon och hennes kollegor konstaterat att lägre pris kräver större produktion och fler producenter på marknaden i vårt närområde, så att transporterna inte blir för långa. Ett annat dilemma är att resenärer är villiga att betala mer för att flyga grönare, men hittills ändå inte tillräckligt angelägna för täcka hela den ökande kostnaden. Få använder den möjlighet som idag finns via Fly green fund.

För att framkalla en marknad snabbare än den naturliga utvecklingen krävs stöd i form av statliga styrmedel och regleringar, enligt Anna Möller Boivie. Två huvudåtgärder kan övervägas: krav på flygbolagen att använda en viss del biobränsle, så kallad reduktionsplikt och statligt stöd för att kommersialisera fler produktionsprocesser i Sverige.

Trafikverket har fått uppdraget att genom forskning- och innovationsinsatser, utveckla och förnya luftfartsområdet. Det ska göras så att omvärldens krav på säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter säkras.