Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik

Forskning om påfartsreglering kan ge bättre flöde på motorvägar

Södra länken i Stockholm stängs ibland när trängseln är för stor. Ett forskningsprojekt studerar hur inflödet av bilar istället kan kontrolleras med påfartsreglering.

– Det här är ett forskningsprojekt som kan bidra till bättre flöde i Södra länken och färre kapacitetssammanbrott, säger Carlos Morán, trafikanalytiker i region Stockholm.

Carlos är FoI-handläggare för forskningsprojektet "Optimala påfartsstrategier för svenska motorvägar". Med Södra länken som exempel undersöker forskare från KTH i simuleringsmodeller var och när påfartsreglering bäst kan användas, och vilka strategier som är effektivast.

I projektet har forskarna studerat var flaskhalsarna finns och köer oftast uppstår. Studien har identifierat att kapacitetssammanbrott kan ske på grund av trängsel i Södra länken eller längre ner i trafikflödet på Essingeleden. Genom att identifiera den rätta orsaken till problemen kan lämpligare åtgärder och bättre trafikstyrning tillämpas. Trafiksignaler kan placeras och aktiveras på kritiska påfartsramper. Signalerna släpper sedan på bilar med jämna mellanrum.

I simuleringsmodellerna används både data från traditionella sensorer som mäter antal bilar per tidsenhet och deras hastighet, men kompletteras också med mobildata från google. Utvärderingar görs huvudsakligen utifrån restider mellan punkter vid olika alternativa strategier.

Resultaten och slutrapporten från forskningen tas emot av Trafik Stockholm och Trafik Göteborg till sommaren 2018.