Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen – en hållbar livsnerv för svensk konkurrenskraft

Järnvägen ska vara ett inkluderande, prisvärt och tillgängligt alternativ för så väl människor som gods. Med sin ställning som det mest miljöanpassade transportsättet är satsningarna på en konkurrenskraftig järnväg ett angeläget uppdrag för Trafikverket.

Trafikverket driver och deltar i flera projekt för att utveckla järnvägen. Det europeiska samarbetet Shift2Rail, där Trafikverket har en viktig roll, är stort och brett men också beroende av nationella projekt och forskningsprogram för att komma i tillämpning och anpassas till svenska förhållanden.

Bred samverkan

Bland ett flertal initiativ är Kapacitet i järnvägstrafiken (KAJT), ePilot och Verklighetslabb Digital Järnväg exempel på FoI-projekt inom Trafikverket. Vi samverkar också med branschen i fora som Järnvägsgruppen och Tillsammans för Tåg i Tid. Ytterligare kunskapsutveckling sker bland annat med Charmec, Järnvägstekniskt Centrum och Luleå Tekniska Universitet.

Mer kapacitet för pengarna

Nedan sammanfattas några av de områden som kommer att bidra till att utveckla järnvägen till en konkurrenskraftig del av det svenska transportsystemet.Bo Olsson

– De områden som beskrivs är framtidsorienterade, men på väg in i verkstaden i flera fall, säger Bo Olsson, US, ordförande för Shift2Rail. Målen är utvecklade och överenskomna på europeisk nivå och många förutsättningsskapande delar är redan på gång, medan andra håller på att utvecklas. En kritisk del i arbetet är att foga samman information och system för att fullt ut kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. I det sammanhanget är också ERTMS en viktig komponent.