Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På väg mot ett digitaliserat underhåll

- Vi måste sluta fokusera på det tekniska, och istället kolla på hur digitaliseringen radikalt förändrar våra beteenden och våra förväntningar, säger entreprenören Ashkan Fardost.

Trafikverket, forskare från akademin, underhållsentreprenörer och andra i branschen träffades den 19 april på en forskning- och innovationsdag. Hur kan forskning bidra till att underhållet av vägar och järnvägar digitaliseras var temat för dagen.

Sensorer på räls och tåg kan ge tidiga indikationer om risk för skador på banans räl eller på tågens vagnar. Järnvägsoperatörer och Trafikverket kan hjälpa varandra genom att dela data. Uppkopplade bilar kan samla information och ge bättre underhåll av vägar. Under dagen diskuterades också att Trafikverket och underhållsentreprenörer behöver komma överens om vem som samlar data om vad, vilken data som går att dela på, och hur affärsmodeller för detta ska se ut.

Undvik teknikfällan

I början av dagen lyssnade också deltagarna på Ashkan Fardost som inledde med provokationen att alla har missförstått digitaliseringen. Fortfarande lägger många företag och organisationer stort fokus på digitisering, dvs den tekniska omvandlingen av data från analoga former till digitalt format. Vi bör undvika att hamna i teknikfällan, och istället fokusera på vad digitaliseringen innebär i form av förändrade vanor, beteenden och förväntningar enligt Ashkan. Hur formar den vår framtid och vilka mänskliga behov kan den fylla? Ashkans budskap till publiken är att lämna tänket med att ni ska sköta och ha kontroll på alla dimensioner av digitaliserat underhåll själva. Sök upp grupperingar på nätet och ta er in de kluster som finns var hans råd.

Under dagen redovisades även ett antal konkreta projekt.

Verklighetslabb digital järnväg

Verklighetslabb digital järnväg, öppnar Trafikverkets kontrakt för att testa och utvärdera nya idéer och lösningar tillsammans med problem- och behovsägare. Det handlar om lösningar som förser Trafikverket, underhållsentreprenörer och tågoperatörerna med beslutsstöd via smartare sätt att bedöma tillståndet för järnvägen och fordon.

Dålig gång

Dålig gång orsakas av att hjul och räl inte samverkar på ett bra sätt och kan upplevas som att hela tåget skakar. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och SJ och ska fokusera på både tekniska och organisatoriska lösningar, där man tillsammans kan dela både information och erfarenheter.

Förpilot samverkan digital järnväg

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och järnvägsoperatörer, där Trafikverkets sensorer på rälen hjälper tågoperatören att i ett tidigt skede finna begynnande fel som leder till hjulskador.

Road Status Information

Uppkopplade fordon varnar och förutser halka med hjälp av det nya systemet Road Status Information. Trafikanter ute på vägarna samlar anonymiserad data, som kombineras med väderinformation av olika slag.

Dynamiska prognosstyrd vägdrift

I detta projekt använder underhållsentreprenörer som snöröjer och saltar information som har kommit fram via arbetet ovan. Entreprenören behöver färre arbetstimmar och saltåtgången reduceras.

Smartphones kollar grusvägar

I ett forskningsprojekt har bilar utrustats med smartphones, kalibrerats och använts för kontroll av grusvägars kvalitet. Det gamla regelverket för grusvägar är ca tio år gammalt och baseras på bilder. Med hjälp av det här projektet digitaliseras uppföljningen och genom att automatiskt insamlad data. Bilderna översätts till vibrationsvärden i telefoner.