Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikverket tar över ingångna FoI-avtal inom sjöfartsområdet

Trafikverket tar över ingångna avtal om Forskning och innovation inom sjöfartsområdet. Från och med den 1 juli ska avtalspartners rekvirera medel från Trafikverket.

Trafikverket och Sjöfartsverket har kommit överens om att byta statens företrädare i de forsknings- och innovationsprojekt som pågår inom sjöfartsområdet och som har finansierats genom offentliga medel. Avtalen flyttas från Sjöfartsverket till Trafikverket. Under våren har en gradvis övergång skett av avtalen som behålls med ingångna villkor.

Alla nya avtal kommer att skrivas och förvaltas av Trafikverket. Från den 1 juli 2017 ska rapportering och rekvirering av beviljade medel ske genom Trafikverket. Rekvirering ska ske i enlighet med avtalen. Sjöfartsverket och Trafikverket kommer även fortsättningsvis att ha ett gott samarbete kring ansökningar och rapportering, bland annat genom Sjöfartsportföljens styrelsearbete.

Ny faktureringsadress från den 1 juli 2017:
Trafikverket
FE 851
838 26 Frösön

På rekvisitionen ska följande anges:
Anna Knutsson EF 114016

Trafikverkets diarienummer
Alla pågående projekt kommer att få ett mail med ett nytt diarienummer från Trafikverket och information om hur rekvirering av medel ska ske. Projekt som rekvirerar medel en gång per år ska skicka sin faktura senast den 20 november det aktuella året.

Trafikverket ger stöd till forskning och innovation som bidrag. I normalfallet ska dessa medel alltså rekvireras utan moms.

Lämna intresseanmälan för forskningsprojekt inom sjöfartsområdet
Trafikverket tar löpande under året emot förslag för forskningsprojekt inom sjöfartsområdet. Kontaktperson och portföljledare är Anna Knutsson, e-post: anna.knutsson@trafikverket.se.