Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utan belysning stannar Sverige

Om belysningen slås ut i delar av transportsystemet kan det innebära stora störningar, i värsta fall personskador. Åsknedslag kan vara en bov i dramat och den nya LED-belysningen verkar vara mer känslig än den gamla.

Därför genomför Trafikverket, i samarbete med Luleås tekniska universitet (LTU), en studie för att kartlägga vad som är orsaken till att skador till följd av åsknedslag uppstår i högre omfattning på LED-armaturer utomhus än för traditionell belysning.

- Målet är att ta fram rekommendationer så att Trafikverket kan ställa rätt krav på leverantörer samt skapa en tydlighet mot marknaden för att bidra till ett stabilt och driftsäkerts belysningssystem, säger Petter Hafdell, projektledare på Trafikverket.

LED är bra ur ett klimatperspektiv

Utfasning av mindre energieffektiva och miljöskadliga belysningsprodukter till förmån för mer energieffektiva belysningslösningar pågår inom hela Trafikverket. I praktiken innebär det att äldre mer beprövade och okänsliga komponenter ersätts med elektronik.

Ur ett klimatperspektiv är denna energieffektivisering rätt, men vid ett flertal tillfällen har belysning slagits ut i samband med åskväder. Orsaken tros vara relaterad till överspänning (transienter) till följd av åsknedslag. Det har även förekommit elektromagnetisk störning (EMC) från belysningssystem på andra system som t.ex. räddningstjänsten vilket också utreds inom ramen för projektet som pågår till årsskiftet 2017/2018.