Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Självkörande bil

Självkörande bil.

Utredning öppnar för fler självkörande fordon

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen av självkörande fordon går snabbt och därför behöver regelverket vidareutvecklas.

Det nuvarande regelverket har i huvudsak tillkommit då all körning av fordon skedde manuellt. Det är därför inte avsett för eller anpassat till automatiserad körning.

– Nu när utredningen är klar kan vi stegvis vidareutveckla vägtransportsystemet utifrån de effekter vi ser att automatiseringen för med sig. Målet är att skapa en säker och hållbar utveckling genom att dra nytta av de positiva effekter autonoma fordon kan bidrar med, säger Hamid Zarghampour, US.

En av de positiva effekter som autonoma fordon förväntas bidra till är en minskning av olyckor. Genom att fordonen också kan välja rätt väg, anpassa hastigheten etc. kan även trafikflödet bli bättre. Med rätt incitament och förutsättningar ökar också möjligheterna till att dela fordon vilket, på sikt, kan bidra till en minskning av antalet fordon, framför allt i stadsområden.

Sedan juli 2017 har det funnits möjlighet att bedriva försöksverksamhet med självkörande fordon på allmän väg. Det beror av att utredningen i ett tidigare skede ledde till ett antal anpassningar i regelverket. Det krävs dock ett tillstånd, som beviljas av Transportstyrelsen, för att driva försöksverksamhet. (se länk nedan)

– Inför ett beslut om försöksverksamhet med automatiserade fordon på det statliga vägnätet behöver Transportstyrelsen, eller den sökanden, även samråda med Trafikverket. Vi förväntar oss att tillståndsansökningar ökar i antal och därför har Strategisk Utveckling startat ett arbete för att ta fram en rutinbeskrivning för hantering av den typen av ärenden, berättar Hamid.