Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beslut taget om nya demonstratorer för elväg

2018 genomförde Trafikverket en innovationsupphandling för att bredda kunskapsunderlaget om elvägar. Efter genomförd utvärdering har Trafikverket beslutat att erbjuda två deltagare att gå vidare för byggande av demonstrationssträckor för elväg.

Syftet med projektet är att fortsätta utreda förutsättningar för att elvägar på sikt ska kunna vara en del av det svenska transportsystemet och att fler tekniker verifieras och demonstreras samt att nya leverantörer engageras. De två deltagare som nu erbjuds att gå vidare till demonstrationsfasen är:

  • Gotland Circuit GPe – avser att demonstrera en induktiv elvägssträcka för kollektivtrafik på en kuststräcka i närheten av Visby. Gotland Circuit GPe kommer inför fas tre att byta namn till ”Smartroad Gotland”.
  • Innovation Skåne AB – avser att demonstrera en konduktiv lösning för kollektivtrafik i Lund.

─ Vi vill att fler och olika tekniker för framdrift av elfordon med tillförsel av elenergi under färd blir verifierade i verklig miljö, säger projektledare för innovationsupphandlingen, Mats Andersson.

Elvägar – ett bidrag för att nå klimatmålen

Mats Andersson

Tre deltagare har varit med i processen och samtliga förslag bedömdes som möjliga att genomföra men Trafikverkets budget på 175 miljoner sek för denna upphandling räcker inte till alla tre. De två detaljprojekteringar som fick högst poäng i utvärderingen erbjuds därför att skriva kontrakt.

─ Vi har utgått från ett antal bedömningsområden och kriterier för att få fram de som har bäst potential rörande kunskapsbidrag och innovation av de presenterade lösningarna. Utöver det har vi även bedömt bland annat samhällsnytta, genomförbarhet och förväntade effekter, berättar Mats.

Jan Pettersson. Foto: Christiaan Dirksen


Genom att demonstrera olika tekniker i verklig miljö får vi kunskap kring användande, byggande, drift och underhåll av elväg. Det behövs dock ytterligare insikt och erfarenhet för att kunna ta beslut om att bygga elvägar på allmän väg i större skala. Olika tekniker har olika tillämpningsområden utifrån typ av trafik (slingor, slutna system, fri trafik etc.), topografi och områden (berg och dalar, stad och landsbygd osv.), typ av fordon (buss, tung trafik, personbil etc.).

─ Trafikverket tror på elvägar som en framtida åtgärd för att minska miljöpåverkan från vägtransporter, framförallt tunga långväga transporter där det idag inte finns så många alternativ. En utbyggnad av elvägar kan också bidra till fler arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft, inte minst genom den kompetens vi skaffar oss på området, menar Programchef Jan Pettersson.

Fakta om elvägar

Att minska transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningar vårt samhälle står inför. Trafikverket investerar därför i ny kunskap och utveckling för att konflikten mellan klimatmål och transportbehov ska hanteras på ett bra sätt. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem.