Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samhällsekonomisk bedömning för investering i elväg

Program Elvägar har tagit fram ett verktyg för att kunna göra övergripande samhällsekonomiska bedömningar av kostnader och effektsamband vid investering i elväg. Kalkylen kan användas från 1 april 2019.

Det finns beräkningsstöd för ett flertal olika samhällsinvesteringar. De ger en generell bild av de effekter som bedömts ha störst betydelse vid en investering. Utifrån perspektivet elvägar kan verktyget användas oberoende av vart i geografin en elväg planeras, eller vilken teknik som väljs. När man sedan vet de mer specifika förutsättningarna görs ytterligare fördjupade beräkningar.

Beräkningsunderlaget kan också kompletteras med sådant som effekter på vägslitage, påverkan på trafiksäkerhet, bullereffekter med mera.

Lönsamhetsberäkningar

Projektet har tittat på de stora effekterna som påverkar huvudintressenter som transportföretagens lönsamhet och statens utgifter och intäkter. Det en samhällsekonomisk bedömning vill kunna visa är exempelvis hur stor andel av körsträckan som måste gå på el för att det ska vara företagsekonomiskt lönsamt att investera i en ellastbil. Ett transportföretag påverkas av ökade kostnader för inköp av ellastbil och eventuella avgifter för att använda elvägen.

Porträttbild av en man med mörkt hår, skäggväxt och glasögon. Han har en röd och svart tröja, eller fritidsjack. I bakgrunden kan gräs eller grönska skönjas.

 –Samtidigt blir det minskade drivmedelskostnader. För staten sker påverkan genom förändrade skatteintäkter från bensin och diesel och samtidigt kan det bli intäkter i form av brukaravgifter, berättar Stefan Grudemo, projektledare.

Elvägen behövs för att minska klimatpåverkan

Grundorsaken till att vi vill satsa på elvägar är att det kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och i viss mån andra hälsofarliga partiklar och emissioner.

 Vi vet sedan tidigare att det är en utmaning att sätta kronor och ören på miljön men vi får bättre och mer effektiva verktyg för det, säger Stefan. Det finns också effekter som till exempel påverkan på landskap, natur- och kulturmiljö som vi idag inte har beräkningar för men de beaktas ändå vid en fullständig samhällsekonomisk analys.

Finns det då inte en risk att den grova beräkningen visar att det "kostar mer än det smakar" att investera i elväg även om det finns bevis för att det minskar utsläppen och bidrar till att uppnå klimatmålen?

 Det finns det, menar Stefan, men det är just det som är nyttan med "Elvägskalk", den visar då vart staten och politiken behöver skapa incitament för att investeringen ska löna sig