Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från den första teststräckan i Sandviken. Foto: Elin Gårdestig

Bild från den första teststräckan i Sandviken. Foto: Elin Gårdestig

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägsträckor för ny elvägspilot väljs ut

Nationell färdplan för elvägar har som mål att genomföra minst en pilot där elvägssystemet testas storskaligt. Teststräckan ska vara cirka 20-30 kilometer. Fem sträckor i olika svenska län är med i urvalsprocessen som ska vara klar i juni.

Jan Pettersson. Foto: Christiaan Dirksen

Under vintern 2018 har intressenter bjudits in för att ge förslag på vägsträckor som skulle kunna vara lämpliga som pilotsträckor. Program Elvägar fick in fjorton förslag på möjliga sträckningar.

Utifrån en rad kriterier, exempelvis vägtyp, typ av trafik, årsdygnstrafik (ÅDT) samt bedömning av försvårande omständigheter som skapandet av barriärer, behov av specifika hänsyn till miljö- och kulturvärden etc. har programmet prioriterat fem lämpliga kandidater för fortsatt process.

─ Det känns verkligen jättebra att se ett så stort intresse för något så angeläget som att minska koldioxidutsläppen för godstrafiken. Samtidigt vill jag understryka att det endast handlar om att hitta lämpliga pilotsträckor, inte vilken eller vilka tekniker för elvägar som kan komma att testas, säger programchef Jan Pettersson.

Fem regioner är med i fortsatt urvalsprocess – beslut i juni

Följande sträckor är aktuella för den fortsatta processen:

  • Örebro, sträckan Hallsberg - Örebro
  • Stockholm, sträckan Nynäshamn - Västerhaninge
  • Blekinge, sträckan Sölvesborg - Pukavik - Karlshamn
  • Västra Götaland, sträckan Borås - Landvetter
  • Gävleborg, sträckan Gävle - Storvik
Kenneth Natanaelsson

De fem prioriterade kandidaterna ska genomgå ytterligare dialog inklusive workshops för att ta fram ett gemensamt underlag som visar möjligheter och utmaningar med respektive förslag. Därefter kommer en till tre sträckor prioriteras för att gå vidare i planläggningsprocessen för elväg. Trafikverket räknar med att det är klart vilka dessa sträckor är under juni 2019.

Att det i slutänden handlar om att etablera pilotanläggningar på en till tre sträckor baseras på tilldelade ekonomiska medel och möjligheten att genomföra planläggningsprocessen och därefter även starta byggande.

─ De som inte går vidare i respektive steg kanske inte är lämpliga som piloter i nuläget men kan vara mycket lämpliga att gå vidare med i nästa nationella plan, det vill säga vid en långsiktig utrullning, menar projektansvarig Kenneth Natanaelsson.

Christer Karlsson

Elvägar kan ge ökad svensk konkurrenskraft

─ Att vi får en, eller flera, piloter för elvägar är mycket intressant då de öppnar upp för nya utvecklingsmöjligheter för alla inblandade aktörer som varuägare, åkerier, kraftförsörjningsbolag, operatörer med flera roller, menar processansvarig Christer Karlsson.

Många svenska aktörer är inblandade i elvägar vilket kan resultera i industrialiseringseffekter och export av svensk miljöteknik.

─ En utbyggnad av elvägar kan därför bidra till både fler arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft, inte minst genom den kompetens vi skaffar oss på området, avslutar Jan Pettersson.