Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg med cyklister, gående och buss som åker och går åt olika håll.

Foto: bildarkivet.se

Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt

Tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala genomför Trafikverket en innovationsupphandling för att stimulera fler aktörer att samverka för att utveckla smarta lösningar för ett aktivt resande.

Aktivt resande har stor potential inom ett flertal områden och kan bidra till att minska klimatutsläppen, förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten, gynna social inkludering och hantera trängsel i städer med snabb befolkningsökning.

Det ska vara enkelt och smidigt att resa aktivt samtidigt som det ska vara säkert. Men med fördelarna kommer också ett antal utmaningar för de som förflyttar sig aktivt. Mellan 2 000 och 3 000 oskyddade trafikanter skadas varje år. 

Därför satsar nu Trafikverket, i samverkan med kommunerna Skellefteå och Uppsala, på en innovationsupphandling där vi tillsammans med olika aktörer utvecklar lösningar som kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt samtidigt som även hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppnås.

Framtagna lösningar ska leda till demonstrationer/tester där alla aspekter, exempelvis trafiksäkerhet, teknik, affärsmodell etc. klargörs.

─ Vi vill nå alla aktörer, små som stora, som kan tänkas ha förslag och lösningar som kan användas för att ett ökat aktivt resande också kan ske säkert. Nya innovativa idéer kan även bidra till ökad svensk konkurrenskraft och till regeringens vision om en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar, säger Anna Lindell, strateg på Trafikverket.

 

Lena-Erixon150x.jpg─ Det krävs en mångfald av lösningar och alla trafikslag behövs för att ställa om till ett fossilfritt transportsystem i ett hållbart samhälle. Att satsa på smarta lösningar för säker gång, cykel och kollektivtrafik är en god investering för såväl klimat som hälsa, säger Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

 

 

 

Mer om Aktivt resande

Människors resor är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Aktivt resande är en av många forskningsaktiviteter som Trafikverket driver och medverkar i, för att bidra till målen för Agenda 2030 och de mål och preciseringar myndigheten har för tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Aktivt resande har också en direkt koppling till regeringens mål att andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 procent år 2025.