Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration som visar transporter på väg mellan stad och landsbygd.

Hur kan betalning hanteras på elvägar?

Trafikverkets program Elvägar driver flera parallella utredningar för att förbereda inför en elektrifiering av den tunga vägtrafiken.

En viktig förutsättning för förberedelserna som pågår för elvägar är att utveckla förståelsen för hur system för tillträdeskontroll, mätning och betalningar kan utformas.  Programmet har därför kartlagt och analyserat förutsättningarna inom dessa områden. Resultatet har samlats i en rapport som redovisar såväl det kortsiktiga perspektivet, exempelvis för kommande pilotfas, som det långsiktiga perspektivet, där elvägar implementeras i större skala.

Utredningen föreslår en gemensam och i hög grad automatiserad och digitaliserad plattform med stort inslag av informationsdelning för att hantera betalningar och tillträdeskontroll.

– Att plattformen som ska hantera betalningar är flexibel och möjlig att anpassa till den snabba teknikutvecklingen på betalningsmarknaden är en avgörande förutsättning för att framtidssäkra systemets förmåga att analysera och använda insamlad information, säger Björn Hasselgren, projektledare, Trafikverket.

Vad menas med tillträdeskontroll?

Tillträdeskontrollen gör det möjligt att identifiera och samla in information för att avgöra om ett fordon får använda elvägen. Samtidigt ska kunden betala för nyttjandet av elvägen, ungefär som för elförbrukningen i hemmet. Därför måste man kunna mäta energiförbrukningen. Baserat på hur mycket el som använts ska kunden sedan betala. Då behövs också en betalningslösning som kan säkerställa ett automatiserat betalningsflöde mellan kunden och leverantören.

Porträttbild av man i glasögon och rutig halsduk. I bakgrunden syns en tegelvägg.
Björn Hasselgren. Foto: Falkuggla

– Vi måste ha ett system som kan garantera att information som samlas in hanteras på ett säkert sätt, att informationen håller god kvalitet, och att den används på ett ändamålsenligt sätt, menar Björn. 

Fler aktörer, olika roller

Flera aktörer har visat intresse för att, på kommersiell basis, delta i utvecklingen av tillträdeskontroll, mätning och betalningsformer i en framtida utbyggnad av elväg. Aktörerna har också uttryckt en flexibilitet för vilka roller de kan tänka sig att ta.  

De aktörer som bedöms vara relevanta, nationellt och internationellt, för att involveras i utvecklingen av ett tillträdes- och betalsystem för elvägar finns bland företag i ett antal grupperingar:

  • Aktörer kopplade till moderna betalningslösningar. Banker och andra finansiella institutioner.
  • Aktörer kopplade till informationshantering. Framför allt aktörer inom it-branschen.
  • Aktörer kopplade till tillträdeskontroll. Det finns tillträdeslösningar redan i dag för såväl trängselskatt som andra specifika vägavgifter.
  • Aktörer kopplade till drivmedelsleverans. Exempelvis bensinbolag. 
  • Aktörer kopplade till elbolag. 

– Här ska också sägas att den fortsatta systemutvecklingen för tillträde, mätning och betalning behöver ta hänsyn till den lagstiftning som omgärdar området. Elvägar är ett nytt område som sannolikt kommer att ställa krav på anpassning av nuvarande regleringar såväl nationellt som på EU-nivå, säger Björn.