Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Franskt-svenskt partnerskap kring elvägar

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det fransk-svenska innovationspartnerskapet avseende elvägar.

Uppdraget är ett resultat av den överenskommelse om strategiskt partnerskap som statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron undertecknade i november 2017. Partnerskapet omfattar innovation, digital omvandling och gröna lösningar som kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar, skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen.

I juni 2019 kom den svenska och franska regeringen överens om att fördjupa och utveckla samarbetet kring utveckling av gröna lösningar för mobilitet. Här vill man nu se en gemensam handlingsplan (roadmap) för elvägar som särskilt ser över möjligheterna till gränsöverskridande elvägstransporter.

Porträttbild Jan Pettersson

ꟷ Vi ser det som oerhört positivt att, vid sidan av Tyskland, få ytterligare en europeisk partner i arbetet med utveckling och implementering av elvägar. Nu ska vi ta fram en handlingsplan för de konkreta åtgärder som ska genomföras under den kommande tvåårsperioden, säger programchef Jan Pettersson.

Handlingsplanen ska bland annat omfatta:

  • forskning och utveckling
  • testbäddar/demonstrationer
  • möjliga affärsmodeller
  • utveckling av elvägsstandarder
  • bredare spridning av elvägsteknik.

Trepartssamarbete

Det arbete som kommer att genomföras inom det fransk-svenska innovationspartnerskapet för elvägar ska också samordnas med det tyska-svenska elvägssamarbetet som inleddes under 2017.

Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens energimyndighet, Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Vidare ska Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att lämna synpunkter under uppdragets gång.

Senast den 30 oktober 2022 ska uppdraget slutredovisas till infrastruktur.