Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Elvägar är långsiktigt lönsamt för både klimat och företagande

Trafikverkets Elvägsprogram utreder bland annat affärsmodeller för elvägar. Rapporter som programmet tagit fram visar att satsningar på elvägar kan vara företagsekonomiskt lönsamma och ge en betydande reduktion av CO2-utsläppen från den tunga vägtrafiken.

För att analysera de utmaningar som olika aktörer i ett elvägssystem möter under uppbyggnaden av systemet, och bedöma om satsningar skulle kunna vara företagsekonomiskt lönsamma, har en företagsekonomisk kalkylmodell utarbetats. En samhällsekonomisk kalkylmodell för elvägar, ”Elvägskalkyl”, finns sedan tidigare publicerad av Trafikverket, liksom tre rapporter om affärsmodeller – se nedan.

Porträttbild av en man i glasögon och rutig halsduk mot en tegelvägg.
Björn Hasselgren. 

– Kalkylmodellen visar att satsningar på större elvägsutbyggnader, med de antaganden om trafikvolym för tung trafik som vi gjort, kan vara företagsekonomiskt lönsamma på längre sikt och ge en betydande reduktion av CO2-utsläppen. menar Björn Hasselgren, Trafikverket.

Den företagsekonomiska kalkylmodellen ska enbart användas som ett stöd för att överslagsmässigt analysera kostnader och möjliga intäkter av olika elvägssatsningar. Aktörer som vill göra egna satsningar på elvägar behöver göra egna beräkningar på kostnader och intäkter i egna kalkylmodeller. Trafikverkets modell ger endast en översiktlig bild utifrån generella antaganden som inte kan läggas till grund för investeringsbeslut. Excel-modellen ska läsas tillsammans med Manualen som bland annat förklarar ingångsvariabler.