Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Geofencing – hur går det till?

Fler fordonstillverkare erbjuder positionsbaserade tjänster för automatisk fordonsanpassning inom förbestämda zoner. Olika zoner kan ha olika regler och ambitionen är att statisk information ska kunna hämtas från NVDB, Nationell vägdatabas.

En zon kan vara ett stort geografiskt område likväl som ett speciellt avsnitt längs en särskild vägsträcka. De kan även överlappa varandra så att det finns en zon i zonen. En zon kan också definieras i tid så att en viss regel enbart gäller under en viss tid på dygnet, exempelvis nattetid.

Det här är vad Scania i samverkan med HAVI testar på leveranser till en av McDonalds restauranger på Folkungagatan i Stockholm. Under nattetid slår fordonen automatiskt  över till eldrift och en maxhastighet på 45 km i timmen. Ett annat exempel är 14 bussar i Falun/Borlängeområdet där hastigheten är begränsad till 30 km i timmen på vissa gator bl.a. utanför skolor på några linjesträckningar.

johannes_140.gif

ꟷ Vi har en dialog med fordonstillverkarna kring hur och var de vill ta emot statisk geofencing-data som hastighetsgränser, fordonstrafik förbjuden, bärighet, brohöjder med mera, berättar Johannes Berg, utredningsledare i programmet för digitalisering av transportsystemet.

Tysta, fossilfria zoner för låg hastighet

Allt fler städer inför begränsningar för fordon med förbränningsmotorer i känsliga områden. Geofencing kan användas för att hindra fordon från att köra in i zonen, såvida de inte kan köras i helelektrisk drift utan att en förbränningsmotor är inblandad. Trafikdata från fordonet används för att beräkna och förutse energiförbrukningen och möjliggöra körning med eldrift i den utsläppsfria zonen.

En tyst zon har begränsningar i bullernivån för att skapa en bra miljö för invånarna. Städer kan ha olika anledningar för att skapa tysta zoner. De kan till exempel finnas i anslutning till bostadsområden, rekreationsområden eller sjukhus.

Möjligheten att definiera zoner med lägre hastighetsgränser gör att föraren alltid kan vara medveten om den aktuella hastighetsbegränsningen. Systemet varnar och rapporterar om fordonets hastighet överskrider den angivna hastighetsgränsen. Det går även att automatiskt kontrollera fordonets hastighet.

ꟷ Fokus hos oss i Trafikverket ligger nu på att se till så att vi håller tillräckligt hög kvalitet i den Nationella vägdatabasen (NVDB), så att de system som är beroende av informationen kan vidareutvecklas och kommersialiseras av fordonsindustrin för att styra hastighet, drivlina och tillträde, säger Johannes Berg.

Läs mer om geofencing

Not: Nationell vägdatabas, NVDB har till uppgift att förse samhället med grundläggande data om det svenska vägnätet. Nationell vägdatabas är ett samarbete mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting, skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Huvudman är Trafikverket.