Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Banvall med luftledningar

Säker information om anläggningens tillstånd

För att mer effektivt och säkert hantera data och möta den ökade digitaliseringen har Verklighetslabb Digital Järnväg genomför en studie kring mottagande av informationstjänst från leverantör.

Studien berör information om anläggningens tillstånd och omfattar både mängd av data, hantering av avvikelser, trafiksäkerhet samt informations- och sekretessfrågor.

Det finns ett antal olika tjänster för fordonbaserad mätning via dedikerade fordon, t.ex. mätfordon som mäter spår, kontaktledning samt ballast, men även andra fordon som mäter kvaliteten på räls. Man räknar med att mängden mätdata kommer att explodera i omfattning redan under 2020.

- Vi kan konstatera att det behövs mer kunskap och utveckling inom flera arenor, som teknik, upphandling och organisation, för att mer effektivt hantera data och möta den ökade digitaliseringen på ett effektivt och säkert sätt, säger Peter Söderholm, projektledare VDJ.

Fler aktiviteter pågår inom Trafikverket för att möta behovet. Framtagandet av en portal som ska göra det enklare för externa parter att påbörja datautbyte med Trafikverket är ett exempel. Portalen blir en gemensam samlingspunkt som visar information och dokumentation över vilka datautbyten som finns tillgängliga samt hur tjänsterna kan nyttjas. Projektet med den gemensamma plattformen beräknas pågå till maj 2020 innan det övergår till förvaltning.