Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elkontakt på björk.

Doktorandprogram RESCOPE

Doktorerar du eller forskar och är inom fem år från disputation inom Trafikverkets ansvarsområden kan du gå med i RESCOPE, som är ett program för doktorander och nyblivna forskare i samverkan med CLOSER.

Trafikverket arbetar för att skapa långsiktiga samarbeten med universitet och högskolor över hela landet för att gemensamt över tid kunna attrahera fler skickliga forskare. Med RESCOPE (Research Cooperation for PhD Education) vill vi ge doktorander möjlighet att närma sig praktiken och bereda vägen för antingen vidare forskning eller framtida arbete inom näringsliv och myndigheter och på så sätt öka förståelsen för strategiska frågor inom infrastruktur och transportområdet.

I genomförandet av RESCOPE samverkar Trafikverket  med CLOSER, som är en nationell samverkansarena för ökad transporteffektivitet. Vi ser en stor fördel i att samla tvärvetenskaplig forskning och att bygga relationer inom forskningen, som kan sammanföras med industri och samhälle bland annat genom CLOSERs och Trafikverkets nätverk för att långsiktigt adressera relevanta utmaningar på en nationell och internationell nivå.

Målet är att via nätverk få bättre genomslag för doktoranders arbete

Målet med RESCOPE är att doktorander och forskare ska kunna nätverka med varandra. Vi vill också skapa förutsättningar för att doktorandernas arbete ska hitta mottagare i branschen och få bättre genomslag.

Bland delmålen kan nämnas att nätverket förväntas:

  • bidra till praktisk och operativ förståelse av samhällets utmaningar för doktorander inom Trafikverkets ansvarsområden
  • samla och synliggöra FoU-satsningar inom infrastruktur och samhällsbyggande med avseende på doktorander
  • bidra till att synliggöra FoU-behov till exempel systemövergripande frågor
  • bidra till att identifiera direkta och indirekta resultat av forskningen för ökat nyttiggörande
  • bidra till att säkra kompetensförsörjningen inför de framtida utmaningarna inom området för infrastruktur och transport
  • främja samverkan mellan akademin och Trafikverket och underlätta rekrytering av disputerade forskare hos Trafikverket och andra aktörer.

Aktiviteter i programmet RESCOPE 

  • två träffar per år med aktuella keynotes, workshops, studiebesök och mingelaktiviteter
  • vid intresse och i mån av möjlighet erbjuds mentorer från Trafikverket eller annan relevant partner
  • utbyte av information mellan träffarna - främst via LinkedIn.

Kommunikationen kring de aktiviteter som anordnas inom RESCOPE kommer att ske via e-post och LinkedIn, där en sluten grupp finns.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om doktorandprogrammet RESCOPE, kontakta Rolf Lundgren via kontaktformuläret på denna sida.