Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lämna forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet.

Varje år tas ett inriktningsdokument fram som beskriver de behov som finns och de resultat som önskas. Trafikverkets FoI är tematiskt indelad och omfattar sju portföljer, som är anpassade efter de utmaningar vi står inför.

Projektförslag som svarar mot inriktningen tas emot under hela året av respektive portföljstyrelse. Portföljledaren är Trafikverkets kontaktperson.

Så här går ansökningsprocessen till

  1. FoI-förslag tas fram som kortfattat beskriver innehållet i form av syfte, mål och angreppssätt, metoder, förväntad nytta m.m. De tas både fram internt och av externa aktörer. Förslagen prioriteras av chefen för respektive verksamhetsområde eller central funktion.
  2. De prioriterade förslagen förses med en utsedd FoI-handläggare.
  3. De prioriterade förslagen bedöms av portföljstyrelsen, vars ordförande fattar beslut om fortsatt handläggning eller avslag.
  4. Efter beslut om fortsättning ska handläggaren ta fram en detaljerad projektbeskrivning och budget, och göra en utvärdering i form av en självskattning.
  5. Det samlade underlaget bedöms slutligen av portföljstyrelsen, där ordföranden fattar beslut om avslag eller projektstart.

Läs mer om inriktningen, hur forskningen organiseras och Trafikverkets kontaktpersoner på länken nedan