Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Angränsande projekt

Dubbelspår Avesta Krylbo – Dalslund

Den enkelspåriga delen Storvik-Frövi är i nuläget mycket hårt belastad. Trafikefterfrågan förväntas fortsätta att öka vilket medför ett behov av kunna köra fler godståg. Möjligheten att utöka antalet tåg med dagens infrastruktur är dock mycket begränsad. Det höga kapacitetsutnyttjande leder också till långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. För att kunna möta framtida trafikbehov behövs därmed kapacitetsinvesteringar.

Avesta Krylbo ligger i korsningspunkten mellan Dalabanan och Godsstråket genom Bergslagen. Den fyller en viktig funktion för båda banorna. I dag är bangården begränsande i flera faktorer, bland annat att spåren är för korta både på godsbangården och på genomfartsbangården.

Syftet med de kapacitetshöjande åtgärderna mellan Storvik och Frövi är att skapa utrymme för prognostiserad tillkommande godstrafik samt att förbättra transportkvaliten för befintliga tåg. Åtgärden ger även positiva effekter på Dalabanan.
Godsstråket Avesta Krylbo-Dalslund, dubbelspår