Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnkoll på tågresor

Vi jobbpendlar och semestrar på spåren som aldrig förr. Ökningen har varit dramatisk bara de senaste åren och ser inte ut att sluta.

En vanlig dag

Tåget är populärare än någonsin. En genomsnittlig vardag reser 420 000 personer med tåg. Många personer pendlar och reser minst två gånger per dag. Den största andelen tågresor är pendelresor i storstadsregionerna. Kortdistanståg (flyg- och pendeltåg) står för drygt hälften av all persontågstrafik. Den sträcka persontågen kör varje dag motsvarar över nio varv runt jorden. På samma spår kör godstågen en sträcka som motsvarar ca tre varv runt jorden.

Och pratar vi godståg handlar det om knappt 600 stycken som trafikerar järnvägen en genomsnittlig dag. Traditionellt har järnvägen framförallt hanterat långväga transporter av volymgods som exempelvis malm och skog. Men en viss förändring skett det senaste decenniet. Ett exempel är kombitransporter där lastbilstrailers lyfts över på järnvägsvagnar för att transporteras långa sträckor innan de lyfts av för att återigen transporteras på väg den sista biten.

En vanlig dag reser 420 000 personer med tåg. Spåren trafikeras av knappt 3 200 persontåg och den sammanlagda sträckan de kör är 400 000 kilometer.

Samtidigt kör 560 godståg 120 000 kilometer med 220 000 ton gods.

 

Punktlighet

Sett till hela järnvägssystemet kommer drygt nio av tio persontåg fram i tid. För att räknas som punktligt ska tåget ha kommit till sin slutstation senast fem minuter efter tidtabell. Tåg som ställs in samma dag eller dagen innan avgång räknas i statistiken som försenade.

De främsta orsakerna till att tåg blir försenade är

  • Fel i infrastrukturen – spår, kontaktledning eller signalsystem (cirka 30 procent)
  • Fel på fordon – lok, vagnar eller arbetsmaskiner (cirka 30 procent)
  • Yttre faktorer – till exempel att det finns personer i eller intill spåren (cirka 30 procent).

Statistik för punktlighet månad för månad

Punktlighet för alla persontåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar persontågens punktlighet den senaste månaden. Välj i listan om du vill se punktligheten för en viss ort.

 

Persontrafik

Antalet tågresor har ökar kraftigt de senaste 30 åren. Med stor sannolikhet kommer utvecklingen fortsätta på samma spår kommande decennier. Det är en av de främsta anledningarna till att vi rustar, moderniserar och bygger ut järnvägen – till exempel genom att planera för nya stambanor för höghastighetsjärnväg.

Långväga tågresor har ökat med 65 procent sedan 1990, från 14 till 23 miljoner resor.

 

De regionala tågresorna har under samma tidsperiod ökat med 194 procent, från 82 till 241 miljoner resor.

 

Utvecklingen av tågresor mätt i personkilometer från år 1990 till 2019.

 

Framförda persontåg

Inte bara resandet ökar, det rullar också fler tåg på spåren i dag än någon gång tidigare. Den kraftiga ökningen har skapat utmaningar framför allt runt våra storstäder. Under 2018 ankom, avgick eller passerade en tredjedel av samtliga persontåg någon av stationerna Stockholm Central och Stockholm City.

Ökningen innebär att varje störning, stor eller liten, i dag påverkar fler tåg än tidigare vilket i förlängningen gör att fler resenärer riskerar att drabbas. I rusningstrafik kan det räcka med en störning på två minuter innan andra tåg påverkas. Ännu ett skäl till att vi satsar stort  på järnvägen de kommande åren.

Antalet framförda persontåg har ökat med 40 procent de senaste 18 åren, från 701 364 år 2001 till 1 015 900 år 2019.

Visste du att av de över 1 000 000 persontåg som nådde sin slutstation 2019 var drygt hälften kortdistanståg (pendel- och flygtåg)? Lite fler än 4 av 10 var medeldistanståg (regionaltåg) och knappt var tionde persontåg var ett långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Stapeln visar fördelningen mellan kort-, medel- och långdistanståg. Totalt framfördes över 1 miljon persontåg 2019.

Säkerhet

Det finns många olika orsaker till att trafik måste stoppas eller hastigheten sänkas. Säkerheten kommer alltid först, vi chansar aldrig och det för din skull. Det synsättet har gjort den svenska järnvägen till en av de säkraste i världen.
Nollvisionen för väg och järnväg
Transportstyrelsens statistik om säkerhet (pdf)

Ett diagram som visar en jämförelse av antal omkomna per miljon tågkilometer mellan ett antal europeiska länder 2017 låg till exempel Sverige på 0,39 och Grekland 2,08.
Vid en jämförelse av antal omkomna per miljon tågkilometer mellan ett antal europeiska länder 2017 låg till exempel Sverige på 0,39 och Grekland 2,08.