Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd bakgrund med vit text: "Vi är framtiden på spåren"

Järnvägen rustas och förbättras – i hela landet pågår viktiga jobb

Järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig och det ska vara enkelt att välja att resa grönt. Det pågår betydelsefulla järnvägsarbeten – både mindre och större – i alla delar av landet. Alla är lika viktiga för att det ska bli smidigt att resa i framtiden

Lokala satsningar förbättrar tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Oavsett var vi förbättrar så ger det effekt på hela stråk. Åtgärderna görs där det ger mest effekt för hela systemet.

Faktum är att aldrig har så många rest på järnvägen som det gjort de senaste åren – en fördubbling sedan mitten av 90-talet. Inför banarbetssäsongen 2021 har vi arbetat hårt för att systemet inte ska drabbas av störningar och därmed trafikpåverkan. Bland annat följer vi upp pandemins påverkan på transportsystemet.

Arbetena försöker vi planera på bästa sätt tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna.

Här ser du några av de viktigaste arbetena som pågår från tidig vår till sen höst 2021. Men vi gör många mindre arbeten också – som också är viktiga för att hela systemet ska fungera. För mer information om hur arbetena påverkar dig, restider eller din biljett, kontakta ditt tågbolag.

Norra Sverige

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Just nu är det vinteruppehåll i många arbeten.

Malmbanan

Trafikverket bygger ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Norrbotniabanan

 

Mellersta Sverige

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Dingersjö-Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle, mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på cirka 4 mil.

Gävle-Kringlan, nytt dubbelspår

Vi planerar för upprustning av järnvägen, Ostkustbanan, mellan Gävle-Söderhamn (Vallvik). Arbetet medför ett 16 veckor långt trafikstopp hösten 2021.

Läs mer här  Gävle-Söderhamn (Vallvik)

Trafikverket planerar i samarbete med Uppsala kommun att bygga om plankorsningarna mellan järnvägen och S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan i centrala Uppsala. Vi planerar också att lägga till ett nytt vändspår.

Läs mer här: Uppsala, planskilda korsningar

Vi ska bygga en ny järnvägsanslutning (triangelspår) som kopplar ihop Ådalsbanan med Mittbanan. Triangelspåret i Bergsåker kommer att möjliggöra effektiva järnvägstransporter för industrin efter kusten.

Läs mer: Bergsåker, ny järnvägsanslutning

Vi förlänger och bygger ut bangården så att fler och tyngre tåg kan trafikera, och att tågmöten går snabbare

Röstbo, förlängning av mötesstation

 

 

Östra Sverige

Trafikverket bygger nytt dubbelspår genom Hallsberg samt mellan Hallsberg och Degerön.

Den ökade kapaciteten ger ökad möjlighet till miljövänliga transporter.

Dubbelspår genom Hallsberg

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Trafikverket rustar upp Sveriges viktigaste tågsträcka – Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

Getingmidjan

Mälarbanan byggs ut för att fler ska kunna ta tåget.

Mer information om Mälarbanan


Västra Sverige

Med Västlänken når du fler destinationer i centrala Göteborg utan byte. Fler tåg får plats på Göteborgs Central när Västlänken är klar har vi byggt bort en flaskhals i tågtrafiken och underlättat resandet i Göteborg och hela Västsverige. Samtidigt passar vi på att rusta upp vår befintliga järnväg för att minska risken för akuta fel.

Västlänken

Här bygger vi Västlänken – våren 2021

I Olskroken fortsätter vi arbetet med att göra så att fler tåg kan ta sig till och från Göteborg Central. 

Olskroken planskildhet

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs Hamn, är idag enkelspårig. För att klara det ökade behovet av godstransporter på järnväg bygger vi ut delar av banan till dubbelspår.  Läs mer: Hamnbanan

Resan mellan Göteborg och Malmö går snabbare när fler tåg får plats på järnvägen. Hela Västkustbanan blir dubbelspårig 2024 (Varbergstunneln samt Ängelholm-Maria).

Varberg – dubbelspar i tunnel och resecentrum

Fram till hösten 2021 bygger vi ett nytt mötesspår i Välsviken, öster om Karlstad, för att fler tåg ska kunna trafikera Värmlandsbanan och för att tågtrafiken ska bli punktligare.

Här hittar du mer info om det pågående byggprojektet i Välsviken

Läs mer om fler pågående delprojekt på Värmlandbanan 


Södra Sverige

Trafikverket bygger ut järnvägen Malmö-Lund från två till fyra spår för ökad trafik och färre störningar. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. Banarbete pågår 28 augusti-6 september 2021. 

Fyrspåret Malmö–Lund

Trafikverket ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. Arbeten pågår under 2021. 

Sandhem–Nässjö, höjd hastighet och kapacitet

Trafikverket bygger en järnvägsbro på den befintliga sträckningen av Kust- till Kustbanan genom Växjö.

 

Trafikverket bygger ut järnvägen från ett till två spår från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg. Förändringen bidrar till fler tåg och kortare restider mellan Malmö och Göteborg. Utbyggnaden ger även förbättrade stationer och en säkrare trafikmiljö. Banarbeten pågår 19-22 augusti och 6 september-14 november 2021. 

Ängelholm–Maria

Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn med flera åtgärder så som fjärrstyrning, förlängda plattformar och ny mötesstation i Gärsnäs. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna färre och resorna punktligare. Banarbete pågår 1 november-15 december 2021. Österlenbanan, Ystad -Simrishamn

 

Vi moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Arbetet pågår mellan 2021 och 2026.  Hässleholm - Älmhult, kontaktledningsbyte

Vi arbetar för att möjliggöra persontrafik på Söderåsbanan mellan Åstorp-Teckomatorp för smidiga och hållbara resor genom nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv samt en ny plattform till stationen i Teckomatorp. Vi bygger också nya mötesspår i Svalöv och Kågeröd för att öka kapaciteten på banan. I december 2021 invigs Söderåsbanan för persontrafik. Åstorp-Teckomatorp, utbyggnad

Vi byter spåret mellan Älmhult och Olofström, en sträcka på 40 kilometer. När det är klart ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt. Banarbete pågår 15 juli-5 augusti. 

Olofströmsbanan, Älmhult–Olofström, spårbyte