Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd bakgrund med vit text:

Under hösten fortsätter vi rusta upp och bygga ut järnvägen från norr till söder

Järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig och det ska vara enkelt att välja att resa grönt. Det pågår arbeten även i slutet på årets banarbetssäsong – både mindre och större. Alla är lika viktiga för att det ska bli smidigt att resa i framtiden.

Lokala satsningar förbättrar tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Oavsett var vi förbättrar så ger det effekt på hela stråk. Åtgärderna görs där det ger mest effekt för hela systemet.

Faktum är att aldrig har så många rest på järnvägen som det gjort de senaste åren – en fördubbling sedan mitten av 90-talet. Inför banarbetssäsongen har vi arbetat hårt för att systemet inte ska drabbas av störningar och därmed trafikpåverkan. Bland annat följer vi upp pandemins påverkan på transportsystemet.

Arbetena försöker vi planera på bästa sätt tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna.

Här ser du några viktiga arbeten som har gjorts under våren och sommaren och som pågår under hösten. Men vi gör många fler arbeten. För mer information om hur arbetena påverkar dig, restider eller din biljett, kontakta ditt tågbolag.

Norra Sverige

Trafikverket bygger plattformar för persontrafik på Haparandabanan.

Haparandabanan, nya plattformar

Malmbanan är vår tyngst trafikerade järnväg och en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Just nu är det vinteruppehåll i många arbeten.

Malmbanan

Trafikverket bygger ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Norrbotniabanan

 

Mellersta Sverige

Vi bygger ny järnvägsanslutning mellan Ådalsbanan med Mittbanan som ger bättre kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart. Det nya spåret bidrar till att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster.

Bergsåker – ny järnvägsanslutning

Vi bygger en förlängd mötesstation, med dubbelspår för möjlighet till fler tåg och kortare restider. Ett av de två nya spåren ska kopplas ihop med befintlig järnväg.

Dingersjö, förlängd mötesstation

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Dingersjö-Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket förstärker järnvägen mellan Gävle-Kringlan (Axmar) till 25 tons axellast för att fler tunga godstransporter ska kunna trafikera Ostkustbanan.

Gävle-Axmar, ökad axellast

Trafikverket planerar att bygga ett nytt dubbelspår väster om Gävle, mellan Gävle-Kringlan (Axmartavlan). En sträcka på cirka 4 mil.

Gävle-Kringlan, nytt dubbelspår

Vi förlänger och bygger ut bangården så att fler och tyngre tåg kan trafikera, och att tågmöten går snabbare

Röstbo, förlängning av mötesstation

 

 

Östra Sverige

Trafikverket bygger nytt dubbelspår genom Hallsberg samt mellan Hallsberg och Degerön.

Den ökade kapaciteten ger ökad möjlighet till miljövänliga transporter.

Dubbelspår genom Hallsberg

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Trafikverket rustar upp Sveriges viktigaste tågsträcka – Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra.

Getingmidjan

Mälarbanan byggs ut för att fler ska kunna ta tåget.

Mer information om Mälarbanan

 

Västra Sverige

Förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspåret på en delsträcka mellan Göteborg och Stockholm.

Läs mer om Förbigångsspår Falköping

Med Västlänken når du fler destinationer i centrala Göteborg utan byte. Fler tåg får plats på Göteborgs Central när Västlänken är klar har vi byggt bort en flaskhals i tågtrafiken och underlättat resandet i Göteborg och hela Västsverige. Samtidigt passar vi på att rusta upp vår befintliga järnväg för att minska risken för akuta fel.

Västlänken

Här bygger vi Västlänken – hösten 2020

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och något av en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad­–Kristinehamn. Därför gör vi en rad förbättringar för att underlätta resande och för att fler godståg ska kunna passera stationen.

Värmlandsbanan

I Olskroken fortsätter vi arbetet med att göra så att fler tåg kan ta sig till och från Göteborg Central. 

Olskroken planskildhet

Här bygger vi Olskroken planskildhet – hösten 2020

Vi bygger ett nytt mötesspår i Grohed på Bohusbanan, mellan Uddevalla och Ljungskile. Syftet är att öka kapaciteten för persontrafik (resenärer/år) och att minska förseningstiden (minuter/tåg).

Läs mer om det nya mötesspåret

Resan mellan Göteborg och Malmö går snabbare när fler tåg får plats på järnvägen. Hela Västkustbanan blir dubbelspårig 2024 (Varbergstunneln samt Ängelholm-Maria).

Varberg – dubbelspar i tunnel och resecentrum

Fram till hösten 2021 bygger vi ett nytt mötesspår i Välsviken, öster om Karlstad, för att fler tåg ska kunna trafikera Värmlandsbanan och för att tågtrafiken ska bli punktligare.

Här hittar du mer info om det pågående byggprojektet i Välsviken

Läs mer om fler pågående delprojekt på Värmlandbanan 

 

Södra Sverige

Trafikverket kommer att modernisera kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Hässleholm–Älmhult Kontaktledningsbyte

Trafikverket kommer att byta ut kontaktledningssystemet mellan Ramlösa och Helsingborg.

Helsingborg–Ramlösa – kontaktledningsbyte

Trafikverket byter spår och växlar mellan Helsingborg och Teckomatorp.

Rååbanan

Trafikverket arbetar för att möjliggöra persontrafik mellan Kävlinge-Lomma-Malmö för smidiga och hållbara persontransporter genom att bygga nya stationer och mötesspår.

Lommabanan – utbyggnad för persontrafik

Trafikverket bygger ut järnvägen Malmö-Lund från två till fyra spår för ökad trafik och färre störningar. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. 

Fyrspåret Malmö–Lund

Trafikverket har tagit fram förslag på åtgärder som ska öka kapaciteten och minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. Arbeten 5-25 oktober och 9-22 november.

Sandhem–Nässjö, höjd hastighet och kapacitet

Trafikverket bygger en järnvägsbro på den befintliga sträckningen av Kust- till Kustbanan genom Växjö.

Bäckaslövsesplanaden

Trafikverket börjar i höst att bygga ut järnvägen från ett till två spår från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg. Förändringen bidrar till fler tåg och kortare restider mellan Malmö och Göteborg. Utbyggnaden ger även förbättrade stationer och en säkrare trafikmiljö.

Ängelholm–Maria