Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Röd bakgrund med vit text:

Många viktiga banarbeten i sommar – för smidiga resor och transporter i framtiden

Järnvägen rustas som aldrig förr – både stora underhållsarbeten och nybyggnation av spår. Men många tåg och stora arbeten är en utmaning. Så håll koll på tidtabell, byten och annat som kan påverka din resa i sommar.

Under de närmaste åren investerar Sverige mycket pengar i järnvägen. Järnvägen ska bli mer pålitlig och punktlig och det ska vara enkelt att välja att resa grönt. Det pågår många arbeten under årets banarbetssäsong – både mindre och större. Alla lika viktiga för att det ska bli smidigt att resa och transportera i framtiden.

Lokala satsningar förbättrar tillgängligheten längs hela stråk, i hela landet. Oavsett om vi förbättrar i Göteborg, Falköping, Hässleholm eller Röstbo. Och om vi löser upp propparna i Stockholms järnvägstrafik gynnar det alla orter på berörda stråk. Åtgärderna görs där det ger mest effekt för hela systemet.

Faktum är att aldrig har så många rest på järnvägen som det gjort de senaste åren – en fördubbling sedan mitten av 90-talet. När många arbeten på järnvägen pågår samtidigt som trafiken är intensiv är systemet sårbart för störningar. Vi har inför banarbetssäsongen arbetat intensivt för att systemet inte ska drabbas av störningar och därmed trafikpåverkan. Bland annat följer vi upp pandemins påverkan på transportsystemet. Det ser just nu ut som att vi kommer att kunna genomföra sommarens arbeten som planerat.

Arbetena försöker vi planera på bästa sätt tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det är också vanligt att vi arbetar på nätterna.

Här ser du några av de större banarbeten som pågår i Sverige under sommaren. Men vi gör många fler arbeten. För mer information om hur arbetena påverkar dig, restider eller din biljett, kontakta ditt tågbolag.

2020_sommarens_banarb_750px.png

Norra Sverige

  • Nytt signalsystem. Trafikverket installerar ett nytt signalsystem, ERTMS, som förbättrar tågens punktlighet. Det gamla signalsystemet ska bytas ut mot en modern och digital anläggning.
  • Kontaktledningsbyte Gällivare–Kiruna och Gällivare–Koskullskulle. Trafikverket byter ut kontaktledningar då de befintliga har nått slutet på sin tekniska livslängd. Med nya kontaktledningar blir järnvägen mer robust.
  • Lappbergs bangårdsförlängning, För att öka kapaciteten för både person- och godståg på Malmbanan kommer vi att förlänga Lappbergs mötesplats, så att det blir möjligt för 750 meter långa malmtåg att mötas.

Malmbanan

Trafikverket bygger plattformar för persontrafik på Haparandabanan.

Haparandabanan, nya plattformar

Trafikverket bygger ny järnväg, Umeå-Luleå, för att halvera restiderna på sträckan och öka möjligheterna till fler miljövänliga godstransporter.

Norrbotniabanan

 

Mellersta Sverige

Vi bygger en förlängd mötesstation, med dubbelspår för möjlighet till fler tåg och kortare restider. Ett av de två nya spåren ska kopplas ihop med befintlig järnväg.

Dingersjö, förlängd mötesstation

Vi förlänger och bygger ut bangården så att fler och tyngre tåg kan trafikera, och att tågmöten går snabbare

Röstbo, förlängning av mötesstation

 

Vi förstärker järnvägen mellan Gävle och Ljusne till 25 tons axellast för att fler tunga godstransporter ska kunna trafikera Ostkustbanan.

Gävle–Kringlan (Axmar) förstärkning av järnväg

Spår- och växelbyte. Nya spår minskar driftstörningar och skapar en mer robust och pålitlig järnväg, som också bidrar till kortare restid.

Avesta Krylbo-Hedemora/Dalabanan – nya spår

 

Östra Sverige

Två spår blir fyra. Anläggningen byts ut till nytt, bland annat räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. I projektet ingår att bygga nya pendeltågsstationer och broar för bilar, cyklar och gående. Mycket står redan färdigt. Sommaravstängningen behövs för att kunna utföra många olika arbeten som till exempel geotekniska/miljögeotekniska fältarbeten och ledningsomläggningar.

Plats: Järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Tågen vänder i Sundbyberg och Jakobsberg.

Datum: Lördag den 4 juli, klockan 02:30 till måndag den 27 juli, klockan 04:30.

Påverkan (effekt): Vi stänger av tågsträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Under avstängningen behöver resenärer ta alternativa resvägar eller resa med ersättningstrafik. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbuss till tunnelbanans Blå linje som förstärks.

Nytta: Mälarbanan byggs ut för att fler ska kunna ta tåget. När två spår blir fyra kommer fjärr- och regionaltåg fram snabbare eftersom de slipper köa bakom pendeltågen. När allt i järnvägsanläggningen är nytt blir den mindre känslig för störningar. Det blir smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare attkomma fram i tid. Fler spår ger också större möjlighet att bo, arbeta och studera där man vill.

Mer information om Mälarbanan

Trafikverket rustar upp Sveriges viktigaste tågsträcka – Getingmidjan mellan Stockholm Central och Stockholms södra. För tredje och sista sommaren i rad stängs sträckan av under åtta veckor.

Getingmidjan

Trafikverket bygger nytt dubbelspår genom Hallsberg samt mellan Hallsberg och Degerön.

Den ökade kapaciteten ger ökad möjlighet till miljövänliga transporter.

Dubbelspår genom Hallsberg

Dubbelspår Hallsberg–Degerön

 

Västra Sverige

Förbigångsspår Falköping

Åtgärd: Åtgärden innebär komplettering med ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspår på en begränsad sträcka inom Falköpings kommun.

Plats: Falköping-Stenstorp

Datum: Sommaren 2019 och några veckor på hösten

Påverkan: Vi startar med enkelspårsdrift mellan Stenstorp och Falköping vecka 26-torsdag vecka 30. Totalavstängning torsdag vecka 30-mån vecka 31. Enkelspårsdrift vecka 31-vecka 34.

Sedan kör vi lite på hösten också, helgerna V41-43, då har vi totalavstängning på nätterna.

Nytta: Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och banans maximala kapacitet är nu nådd. Banan behöver öka både kapacitet och kvalitet. För att på kort och medellång sikt skapa förutsättningar för ökad trafik har ett antal kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan, Göteborg-Skövde identifierats. Förbigångsspår Falköping är en av dessa åtgärder.

Läs mer om Förbigångsspår Falköping

På sträckan Borås-Hillared stänger vi av i åtta veckor för spår- och växelbyte.B

Borås–Hillared – spår- och växelbyte

I Olskroken fortsätter man arbetet med att göra så att fler tåg kan ta sig till och från Göteborg Central. 

Olskroken planskildhet

Här sker arbeten för Västlänken samt underhållsarbeten längs Västkustbanan mellan Göteborg och Kungsbacka. Med Västlänken når du fler destinationer i centrala Göteborg utan byte. Fler tåg får plats på Göteborgs Central när Västlänken är klar har vi byggt bort en flaskhals i tågtrafiken och underlättat resandet i Göteborg och hela Västsverige. Samtidigt passar vi på att rusta upp vår befintliga järnväg för att minska risken för akuta fel. 

Västlänken
Förändrade sommarresor söder om Göteborg

 

Resan mellan Göteborg och Malmö går snabbare när fler tåg får plats på järnvägen. Hela Västkustbanan blir dubbelspårig 2024 (Varbergstunneln samt Ängelholm-Maria).

Varberg – dubbelspar i tunnel och resecentrum

 

Södra Sverige

Trafikverket byter spår mellan Älmhult och Olofström för att förlänga järnvägens livslängd, öka driftsäkerheten, minska underhållsbehovet och öka kapaciteten.

Olofströmsbanan, Älmhult–Olofström, spårbyte

Trafikverket bygger om på Hässleholms centralstation så att alla kan resa smidigare och tryggare. Detta genom att plattformarna anpassas så att de blir mer tillgängliga och trapphusen byggs om för att skapa tydligare och bättre orientering för resenärerna.

Hässleholm centralstation

Trafikverket bygger ut järnvägen Malmö-Lund från två till fyra spår för ökad trafik och färre störningar. En del av sträckan byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. 

Fyrspåret Malmö–Lund

Trafikverket arbetar för att möjliggöra persontrafik mellan Kävlinge-Lomma-Malmö för smidiga och hållbara persontransporter genom att bygga nya stationer och mötesspår.

Lommabanan – utbyggnad för persontrafik

Trafikverket börjar i höst att bygga ut järnvägen från ett till två spår från Ängelholms station till Maria station i norra Helsingborg. Förändringen bidrar till fler tåg och kortare restider mellan Malmö och Göteborg. Utbyggnaden ger även förbättrade stationer och en säkrare trafikmiljö.

Ängelholm–Maria