Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid plattform

Nya stambanor

Södra stambanan och Västra stambanan är nationellt viktiga för person- och godstrafik. Båda banorna är i dag hårt belastade och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut.

Trafikverket har därför regeringens uppdrag att bygga nya stambanor mellan våra storstadsregioner. Nya stambanor förbinder samtidigt mellanliggande regioner bättre med varandra och med storstäderna.

Nya stambanor tillför betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem. Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för både resenärer och näringsliv, och väsentligt kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta. Fler godstransporter på järnväg möjliggörs när kapacitet frigörs på befintliga banor. Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapas goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling, samtidigt som vi främjar hållbara resor och transporter.

Den 28 februari 2021 redovisade Trafikverket regeringsuppdraget om nya stambanor, i vilket Trafikverket fick i uppdrag att redovisa ett system för nya stambanor utifrån ett kostnadstak om 205 miljarder kronor, samt uppdaterade kostnader för befintligt system.

Trafikverket slutredovisar regeringsuppdrag nya stambanor
Frågor och svar om Nya stambanor för höghastighetståg
Rapport - Nya stambanor för höghastighetståg (Trafikverkets publikationsdatabas)
Kortversion av rapporten Nya stambanor för höghastighetståg (Trafikverkets publikationsdatabas)
Redovisning av regeringsuppdraget (pdf, 2,5 MB)
Kartor med utredningsalternativen (under Rapporter)

 

De tre projekten Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund utgör de första deletapperna på nya stambanor och planeras ingå i ett gemensamt system.