Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg vid plattform

Nya stambanor för höghastighetståg

För att öka möjligheten till hållbara resor och godstransporter på järnväg planerar och bygger Trafikverket nya stambanor för höghastighetståg. Tre projekt pågår; Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Ökad kapacitet gör tåget smidigare för både resenärer och näringsliv. De nya stambanorna för höghastighetståg frigör kapacitet på den befintliga järnvägen, för bland annat godstransporter, och gör järnvägssystemet mer robust. På så sätt ökar möjligheterna till hållbara resor och godstransporter. Med ökad tillgänglighet skapas också förutsättningar för regional utveckling. I framtiden kan höghastighetstågen knyta samman Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö med snabbare transporter och öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.