Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

(gammal) Vårt uppdrag – nya stambanor

Regeringen har bestämt att utbyggnaden av nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.

Trafikverket planerar för att delsträckorna, tillsammans med resterande sträckor, på sikt kan byggas ihop till ett effektivt system. Det förutsätter att delsträckorna planeras utifrån gemensamma mål och enhetliga förutsättningar.

Illustration målstruktur, syfte och målTrafikverket har tagit fram syfte och övergripande mål för systemet. Utifrån dessa formulerar delprojekten sina ändamål och mål.

Syfte och övergripande mål utgår från de transportpolitiska målen, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt Trafikverkets rapport Målbild 2030.

Syftet för nya stambanor

Nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö ska

  • tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för människor och näringsliv
  • ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra länder i Europa
  • genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling
  • främja hållbara resor och transporter.

Åtta målområden

Utifrån syftet har Trafikverket tagit fram övergripande mål som är preciserade inom åtta målområden:

Läs mer om hur nya stambanor kan bidra till delmålen i Agenda 2030:

 

Planeringsförutsättningar

Syfte och övergripande mål utgår från planeringsförutsättningar i Sverigeförhandlingen med utpekade stationsorter, och Trafikverkets beslut i oktober 2018 som sätter förutsättningar för den fortsatta planeringen, det så kallade positionspapperet. Förutsättningarna gäller dels stationsorter för sträckan Göteborg–Borås, dels vilka hastigheter de olika delsträckorna ska dimensioneras för, vilket innebär att Järna–Linköping och Göteborg–Borås planeras för 250 km/h och resterande delar för 320 km/h. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede.

I juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter för nya stambanor inom en total kostnadsram på 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Om beslut fattas att genomföra satsningen på nya stambanor inom denna kostnadsram kan syfte och övergripande mål behöva ses över. 

Regeringsuppdrag nya stambanor för höghastighetståg, regeringens webbplats
Trafikverkets positionspapper oktober 2018, pdf