Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Vårt uppdrag − nya stambanor för höghastighetståg

Trafikverket har i uppdrag att planera för och bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Byggnationen börjar med tre projekt från ändpunkterna; Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.

Trafikverket ansvarar för planering, byggande och underhåll av nya stambanor för höghastighetståg.

Regeringen fattar vart fjärde år beslut om en nationell plan för transportsystemet. Den senaste gäller 2018–2029. Planen avser åtgärder för underhåll och utveckling av statlig infrastruktur i hela landet och beskriver utgångspunkterna för Trafikverkets verksamhet.

Enligt den nationella planen för transportsystemet ska nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö färdigställas på längre sikt. Utbyggnaden ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Inom planperioden börjar utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg från de tre ändpunkterna med projekten Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.