Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Arkitektur – nya stambanor

De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som tydligt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

Arbetet med att konkretisera målen inom målområde Arkitektur pågår under hösten 2020 och våren 2021.

Arkitektur handlar om en sammanvägning av tekniska, funktionella och konstnärliga aspekter på det byggda, där Trafikverket som aktiv samhällsutvecklare har en viktig roll i att skapa anläggningar som samspelar med människor och landskap. Uppdraget att bygga nya stambanor är en utmanande och historisk uppgift som kräver visioner, kunskap och ambitioner där det i arbetet är centralt att bidra till en hållbar samhällsutveckling och skapa förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer.

Både anläggningen och dess stationer ska skapa möjligheter för, och bidra till, attraktivt gestaltade livsmiljöer utifrån platsens förutsättningar och människors behov. Det innebär att skapa sig en förståelse för sammanhang, platser och situationer för att bygga en anläggning med genomarbetad utformning, hög kvalitet och arkitektonisk ambition i såväl helhet som detaljer.

Nya stambanor ska också skapa möjligheter för, och bidra till, en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-perspektiv, där resenären ska ges en trygg, säker och effektiv reseupplevelse på den nya järnvägen. Det handlar om att skapa god orienterbarhet och samtidigt säkerställa en hög arkitektonisk ambition som tillför mervärde i sin omgivning.