Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Energieffektivitet och klimatneutralitet – nya stambanor

Sveriges långsiktiga klimatmål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll senast år 2045, det vill säga vara klimatneutralt. Hur nya stambanor bidrar till klimatmålen beskrivs här genom områdena energieffektivitet och klimatneutralitet.

Omställningen för att nå klimatmålen bygger på tre åtgärdsområden:

  • ett mer transporteffektivt samhälle
  • energieffektivisering
  • ökad andel förnybar energi

Alla dessa delar behövs för att nå klimatmålet på ett hållbart sätt. Trafikverket har som långsiktigt mål att bygga infrastruktur som bidrar till eller passar in i ett transporteffektivt samhälle. För att uppnå ett transporteffektivt samhälle behöver trafikarbetet med energiintensiva och ytkrävande trafikslag som personbil, lastbil och flyg minska. Transporter och resor med tåg är mer energi- och yteffektiva och är därför en central del i ett mer transporteffektivt samhälle.

Hur mycket järnvägen kommer bidra till att klara Sveriges klimatutmaningar beror framförallt på när hela stambanesystemet kan vara färdigbyggt. För nya stambanor beskrivs bidragen till klimatmålen genom områdena energieffektivitet och klimatneutralitet.