Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hållbarhet – nya stambanor

Nya stambanor ska främja hållbara resor och transporter och medföra att hela Sveriges infrastruktur ökar i tillförlitlighet, hållbarhet och robusthet.

Nya stambanor ska främja hållbara resor och transporter och medföra att hela Sveriges infrastruktur ökar i tillförlitlighet, hållbarhet och robusthet. Ett nytt stambanesystem tillgängliggör ett hållbart transportmedel för fler människor, ger möjlighet till överflyttning av resor från mindre energieffektiva transportslag till tåg och skapar förutsättningar för nya och starkare arbetsmarknadsregioner för människor och näringsliv.  

Planering och genomförande av nya stambanor är en lång process där anpassning till landskapet, dess funktioner och människor och djurs livsmiljöer genomförs i en inkluderande och likvärdig planeringsprocess i samtliga skeden.

För att kunna definiera hur de nya stambanorna bidrar till det transportpolitiska målet och en långsiktigt hållbar transportförsörjning har Agenda 2030 varit en viktig utgångspunkt. En relevansanalys genomfördes 2019 där det bedömdes hur nya stambanor  kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030.

Matris över Agenda 2030
I matrisen visas de mål inom Agenda 2030 som Nya Stambanor i en relevansanalys år 2019 kategoriserat
som centrala eller betydande utifrån uppdragets syfte och övergripande mål. Delmålen som bedömdes centrala
eller betydande ses numrerade i noderna i matrisen. Agenda 2030 målen är även kategoriserade
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk (grön), social (orange) och ekonomisk (blå) hållbarhet.