Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hälsa och säkerhet – nya stambanor

De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som vistas i stambanornas omland och hos resenärerna.

De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som vistas i stambanornas omland och hos resenärerna.

Det sker genom att

  • främja ett aktivt resande.
  • bidra till att ingen människa dödas eller skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.
  • bidra till att ingen människa utsätts för skadligt buller från järnvägen.
  • bidra till att farliga ämnen inte sprids till omgivande luft samt mark- och vattenområden.