Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Kapacitet och robusthet – nya stambanor

Södra stambanan och Västra stambanan är tillsammans en nationell pulsåder för person- och godstrafik. I dag är det trångt i spåren och banorna är störningskänsliga. Nya stambanor skapar och frigör kapacitet i järnvägssystemet och förbättrar punktligheten.

Dagens kapacitetsproblem kan inte lösas med utökat underhåll eller en utbyggnad av befintliga stambanor. De nya stambanorna byggs med nya sträckningar. På dessa ges plats för fler fjärr- och regionaltåg. Samtidigt avlastas dagens stambanor vilket frigör kapacitet för fler gods- och pendeltåg på dessa banor. Detta gör det också möjligt att tilldela mer tid i spår för ett effektivt underhåll, något som minskar risken för att trafiken påverkas av brister i järnvägsanläggningen.

Det finns en stark koppling mellan kapacitetsutnyttjande och punktlighet. När kapacitetsutnyttjandet sjunker ökar möjligheterna för en mer punktlig tågtrafik – tåg i rätt tid.

Nya stambanor ger ökad kapacitet som bidrar till kortare restider och punktligare resor, som i sin tur skapar nya och förbättrade möjligheter till att arbetspendla och studera. De gör det också möjligt att flytta över mer transporter från andra transportslag till järnväg.