Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Landskap – nya stambanor

De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsättningar samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna för en mångfald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska bibehållas eller utvecklas, såväl invid järnvägen som i ett större omland.

Arbetet med att konkretisera målen inom målområde Landskap pågår under hösten 2020 och våren 2021.

Infrastrukturprojekt kan skapa barriärer i landskapet och påverka rörelsemönster, stads- och samhällsutveckling och livsmiljöer. Samtidigt kan infrastruktur även skapa nya möjligheter i landskapet, som är till nytta för människor, djur och växter.

Landskapet är en arena för allt ifrån odling, bevarande av arter till rekreation. Detta behöver man ta hänsyn till i planering och byggande av nya stambanor. Begreppet landskap innefattar både det funktionella och fysiska landskapet, men även själva upplevelsen av det. De nya stambanorna ska så långt som möjligt synliggöra variationer i landskapet och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för bevarande, användande och utveckling av landskapets funktioner. En mångfald av kulturhistoriska miljöer ska så långt som möjligt upprätthållas i landskapet för att ge människor möjligheten att ta del av och uppleva dessa.

Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande.  Tjänsterna som kommer från ekosystemen ger oss bland annat luft- och vattenrening, jordbildning, primärproduktion och naturupplevelser som kan påverka vår hälsa positivt. I arbetet med nya stambanor är det därför viktigt att bidra till att förutsättningarna för reglerande och kulturella ekosystemtjänster bibehålls eller stärks.