Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Restider nya stambanor

En utbyggnad av nya stambanor möjliggör kortare restider för regionala, nationella och internationella resor. Samtidigt förbinds nya orter med varandra.

En utbyggnad av nya stambanor för hastigheter mellan 250 och 320 km/h medför kortare restider för både nationella och storregionala resor. Restiderna förbättras också för ett större område, med orter som inte ligger längs med nya stambanor.

De nya stambanorna planeras i en tätbefolkad del av Sverige. I ett område med mindre än 60 minuter med bil till närmsta station längs nya stambanor, täcks ett område med mer än sex miljoner av Sveriges befolkning in. Genom snabbare förbindelser kommer nya och förstorade arbetsmarknadsregioner och stråk att skapas, där tolv av femton av landets största städer ligger längs eller i nära anslutning till den nya stambanan. 

Orter i ett större omland runt de nya stambanorna får kortare restider, även med byten. Detsamma gäller orter norr om Mälardalen. Nya stambanor innebär också väsentligt kortare restider till internationella noder, där Köpenhamn, Hamburg och Köln i dag är viktiga knutpunkter för tåg vidare ut i Europa.

Inom Sverige är det inte bara orter i direkt anslutning till de nya stambanorna som gynnas av nya stambanor.

Varje år kommer en ny tågplan ut som innehåller tågens tidtabell och tidplan för banarbeten. Att sätta en exakt restid mellan orter är därför inte helt enkelt då antal stopp, banarbeten och bytestid påverkar. Dagens restid ska därmed ses som en möjlig restid utifrån tidtabellen för år 2020.