Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dialog skapar samsyn i statlig referensgrupp

Sedan hösten 2015 finns en statlig referensgrupp för programmet En ny generation järnväg. Syftet med gruppen är att skapa en samsyn kring övergripande frågor kopplat till höghastighetsjärnvägen.

Sedan starten hösten 2015 har den statliga referensgruppen träffats två gånger. Med i gruppen sitter samtliga länsstyrelser till berörda och angränsande geografiska områden (nio totalt), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket och Sverigeförhandlingen.

Trafikverkets uppdrag är att bistå regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och analyser för utbyggnaden, samt utreda och bygga de sträckor regeringen beslutar.

Lennart Andersson, regiondirektör, Trafikverket Region Syd

Lennart Andersson, regiondirektör, Trafikverket Region Syd, tillika sammankallande för referensgruppen, menar att det är viktigt att Trafikverket arbetar med alla tillgängliga instrument som finns för att möjliggöra en höghastighetsjärnväg.

– Det finns ett behov av att skapa en dialog kring samsyn för hur lagar ska tolkas och tillämpas så att vi agerar likartat, från Stockholm till Skåne. Trafikverket är den samordnande aktören med möjlighet att knyta ihop arbetet över både läns- och kommungränser, säger Lennart.

Förståelse och delaktighet är viktigt 

Genom dialog och kunskapsutbyte inom referensgruppen skapas en förståelse och delaktighet i besluten som tas, och kommer att tas, kring utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Lennart Andersson lyfter hantering av buller och överskottssmassor, samt intrång och barriäreffekter som några av de områden där det är viktigt att ha en samsyn.

Det är även av stor vikt att länsstyrelserna har en god kännedom för i vilket stadie såväl projekten som åtgärdsväldsstudierna befinner sig i, för att kunna ta med sig informationen i sina organisationer som i allra högsta grad involveras av arbetet. Trafikverket har och kommer utöver den statliga referensgruppen också att träffa enskilda länsstyrelser för att informera mer ingående, i det fördjupande planeringsarbetet, berättar Andersson.

– Vi behöver vara överens om hur vi hanterar principiella frågor, säger Peter Uneklint, programchef för En ny generation Järnväg på Trafikverket.

– Resultatet i den statliga referensgruppen ser vi inte än. Vi hoppas att dialogen inom gruppen kommer att underlätta framdriften för utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen framöver, säger Lennart Andersson.