Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Årets sista nyhetsbrev är här!

Hej Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö

Nu är julen snart här och 2016 går mot sitt slut. Berätta vad som skett under hösten?

I samband med att Regeringen lämnade in infrastrukturpropositionen till riksdagen i början av oktober tydliggjordes budskapet att man vill att en höghastighetsjärnväg ska byggas, etappvis i den takt som anslagen anger. Det har gjort att vi till viss del har styrt om våra utredningar, ur perspektivet hur en etappvis utbyggnad av en höghastighetsjärnväg skulle kunna ske, i vilken takt och utifrån bäst nytta. Utredningarna kommer ligga till grund för Trafikverkets åtgärdsplanering som i sin helhet kommer levereras till regeringen under försommaren 2017.

God dialog med samarbetspartners

Under hösten har vi som jobbar med åtgärdsvalsstudierna haft ett högt tempo i vårt utredningsarbete. Vi har bland annat genomfört tre referensgruppsmöten där vi träffat representanter från kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har haft en bra dialog där vi diskuterat förutsättningar och utmaningar som en höghastighetsjärnväg skulle kunna innebära.

Inom de båda åtgärdsvalsstudierna har vi i höst också tagit fram två lägesbeskrivningar i syfte att ge en övergripande bild av vad vi hittills har kommit fram till i våra utredningar.

Viktigt att tillvarata andra länders erfarenheter

I slutet av november arrangerade vi ett kunskapsseminarium där temat var samhällsutveckling. Vi hade en bra uppslutning. I vårt utredningsarbete ser vi stor nytta i att tillvarata andra länders erfarenheter kring utbyggnad av en höghastighetsjärnväg. Därför hade vi bjudit in internationella föredragshållare från Spanien, Tyskland och Storbritannien som berättade om sina lärdomar av städer och regioners uppkoppling till en höghastighetsjärnväg.

Hur kommer arbetet i åtgärdsvalsstudierna inledas under 2017?

När det gäller utredningsarbetet för sträckorna Linköping–Borås och Jönköping–Malmö kommer vi i mars presentera en förhandskopia av åtgärdsvalsstudierna. Då kommer våra samarbetspartners ges möjlighet att tycka till och lämna eventuella synpunkter på utredningarna. Åtgärdsvalsstudierna avslutas senast våren 2018. Det blir i åtgärdsplaneringen det kommer tydliggöras hur arbetet kommer fortskrida.