Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Infrastrukturpropositionen sätter ramarna för fortsatt arbete med höghastighetsjärnväg

I oktober överlämnade regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson en infrastrukturproposition till riksdagen. Propositionen tydliggör att målet är att färdigställa nya stambanor för höghastighetståg.

Propositionen innehåller förslag om inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för åren 2018–2029.

Peter Uneklint, Trafikverkets programchef för En ny generation järnväg

– Det är stora ekonomiska satsningar på underhåll, speciellt järnvägssidan där det ökar med 50 %, säger Peter Uneklint, Trafikverkets programchef för En ny generation järnväg. Propositionen klargjorde att höghastighetsjärnvägen ska byggas. Dock i den takt som de medel som föreslås avsättas i infrastrukturpropositionen tillåter. Den etappvisa utbyggnaden av nya höghastighetsbanor ska vägas samman med de samlade behoven i hela transportsystemet

Propositionen behandlas nu politiskt med ambition att beslut ska fattas innan året är slut. När den är beslutad kommer Trafikverket få ett planeringsdirektiv och ett uppdrag att ta fram en Nationell plan där bland annat detaljerade förslag presenteras om vilka investeringar som ska genomföras under den kommande tolvårsperioden.

– Förhoppningen är att det kommer ytterligare förtydliganden kring utbyggnaden av en ny höghastighetsjärnväg i planeringsdirektivet, vilken sannolikt kommer strax efter jul, säger Peter.

Vad händer inom programmet En ny generation järnväg framöver?

Förutom arbetet med åtgärdsplaneringen som görs på uppdrag av regeringen, och de två pågående projekten Ostlänken och Göteborg-Borås, har Trafikverket fått i uppdrag från Sverigeförhandlingen att utreda eventuella behov av kompletterande åtgärder närmast de tre största städerna, när höghastighetsjärnvägen har tagits i bruk. Trafikverket har också uppdrag från både regeringen och Sverigeförhandlingen att ta fram ett underlag till en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnväg. Uppdragen ska redovisas innan sommaren med delredovisningar under våren.

Underlaget kring utbyggnadsstrategierna kommer att utgöra ett viktigt underlag till åtgärdsplaneringen som Trafikverket ska lämna in till regeringen innan sommaren.

– Det är ett intensivt arbete vi har framför oss, säger Peter. Samtidigt är det tydligt att något måste göras åt dagens delvis överbelastade stambanor. En ny höghastighetsjärnväg möter morgondagens behov av kunna åka kollektivt. Den skapar förutsättningar för både attraktiva, större och delvis nya arbetsmarknadsregioner, likväl som att nå upp till uppsatta klimatmål.

Arbetet med En ny generation järnväg fortsätter som hittills, i samma intensiva fart.