Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvinna på perrong med tåg i bakgrunden.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet fördjupas efter förhandlingsstarten

Den 1 februari arrangerade Sverigeförhandlingen ett uppstartsmöte där man överlämnade bud till de kommuner som man inleder förhandlingar med, om stationer längs med en kommande höghastighetsjärnväg.

Inom åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås aviserade Sverigeförhandlingen att man inleder förhandlingar med Tranås och Jönköping (Borås tillhör projektet Göteborg–Borås och Linköping tillhör Ostlänken), och inom studien Jönköping–Malmö med Värnamo, Hässleholm, Lund och Malmö.

En fas där arbetet fördjupas

Trafikverket går efter förhandlingsstarten åtgärdsvalsstudierna in i en fas där arbetet fördjupas. Under våren fördjupas till exempel analyserna av stationsorterna , med utgångspunkt från bland annat stadens karaktär, landskap, byggbarhet och miljö- och kulturvärden.

Andreas Hult
Andreas Hult

−Vi fördjupar också dialogen med berörda kommuner och regioner, säger Andreas Hult, Trafikverkets projektchef för de båda åtgärdsvalsstudierna.

Han pekar bland annat på de olika referensgrupper som Trafikverket har initierat för att hantera gemensamma frågor.

Samtidigt kommer Trafikverket att fortsätta att vara ett processtöd och lämna underlag till Sverigeförhandlingen. Till sommaren kommer ett utkast till åtgärdsvalsstudier.

− Så vi har ett intensivt halvår framför oss.

Det första utkastet för åtgärdsvalsstudierna beräknas vara färdigt till sommaren 2016. En preliminär studie planeras vara klar vid årsskiftet 2016/2017. Därefter vidtar troligen ett fördjupat arbete inom vissa delar av studien. Med utgångspunkt från Sverigeförhandlingens tidsupplägg ska åtgärdsvalsstudierna vara slutförda senast våren 2018.

En utbyggnad av höghastighetsjärnväg kan ingå i en infrastrukturproposition hösten 2018 för att tas med i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. I denna framgår det också vilken utbyggnadsstrategi som väljs, dvs om man väljer att bygga en av huvudsträckorna först.

Om förhandlingsstarten

Valet av orter baseras enligt Sverigeförhandlingen på vilka stationsorter som ger bäst nytta. Det handlar om orter som möjliggör snabb, punktlig ändpunktstrafik och regionaltrafik som avlastar befintliga banor och ökar tillväxten. Förhandlingsbuden innehåller bostadsåtagande från kommunen, medfinansiering baserad på bostäders värdeökning, förskottering, cykelåtaganden samt markåtkomst.

Mer information om förhandlingarna finns på Sverigeförhandlingens webbplats:

www.sverigeforhandlingen.se