Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Juliana Pyron koordinerar planeringen med kommuner och regioner

I januari tillträdde Juliana Pyron som koordinerande samhällsplanerare för åtgärdsvalsstudierna.

Juliana Pyron
Juliana Pyron

Vad kommer du att göra?

Mitt uppdrag blir att synkronisera planläggningen och säkerställa att vi inom Trafikverket möter omvärlden på ett gemensamt sätt. Åtgärdsvalsstudierna ingår i ett nationellt projekt som spänner över ett omfattande och regionöverskridande område. Därför handlar det mycket om att hitta en gemensam struktur för att möta regioner och kommuner i de samhällsplaneringsfrågor som är kopplade till höghastighetsjärnvägen.

Inom Trafikverket innebär mitt uppdrag att hålla berörda kollegor informerade om vad som sker inom studierna, och samordna samhällsplaneringsfrågor inom åtgärdsvalsstudierna. Externt koordinerar jag kontakterna med regioner och kommuner. Nu sjösätter vi till exempel våra referensgrupper för regioner, länsstyrelser och kommuner samt våra arbetsgrupper för stationsorterna.

Juliana Pyron har sin arbetsplats på Trafikverkets kontor i Malmö.

Läs mer om referensgrupperna här:
Trafikverket startar referens- och arbetsgrupper för kommuner och stationsorter