Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket redovisar kostnadsspann för höghastighetsjärnvägen

Den 7 december redovisade Trafikverket i en rapport till Sverigeförhandlingen ett bedömt kostnadsspann för utbyggnaden av en svensk höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Trafikverket bedömer att en höghastighetsjärnväg kan komma att kosta mellan 190 och 320 miljarder kronor. Peter Uneklint, Trafikverkets programchef för utbyggnaden av en svensk höghastighetsjärnväg, menar att det stora spannet beror på att Trafikverkets arbete fortfarande befinner sig i ett tidigt planeringsskede.

Peter Uneklint
Peter Uneklint

− Det gör det omöjligt att beräkna en exakt kostnad, säger Peter Uneklint.

Den slutliga kostnaden beror enligt honom på valet av sträckning, stationslägen och teknisk standard.

− Och det finns kostnadsbesparingar att göra,

Peter menar också att de samhällsekonomiska beräkningar som idag visar att utbyggnaden skulle bli svagt olönsamt, får ett annat resultat när man väger in ytterligare aspekter. Han pekar på ökade kapacitetsvinster för godstågen, det långväga resandet över landsgränsen och den ökade tillförlitligheten som en separerad höghastighetsjärnväg skapar.

− Så jag är trygg med att beräkningarna kommer att visa på att detta är en samhällsekonomisk lönsam investering.

Trafikverket kommer att ta fram fördjupade samhällsekonomiska kalkyler under 2016.

Trafikverket bedömer att en investering i höghastighetståg är bra för Sverige. Trafikverkets övergripande ändamål för höghastighetsjärnvägen är att

  • knyta samman Stockholm och Göteborg på två timmar och Stockholm och Malmö på två och en halv timme, genom snabba och hållbara persontransporter
  • skapa förutsättningar för regional utveckling, genom ökad tillgänglighet
  • öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv
  • frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods.

Du kan läsa rapporten här:
Rapporter, planer och beslutsunderlag En ny generation järnväg