Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Höghastighetstågens trafikering till och från storstäderna är kartlagd

I samband med utredningen av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg-Malmö har en särskild analys gjorts av kapaciteten närmast storstäderna. Rapporten utgör ett av de underlag som Trafikverket överlämnat till Sverigeförhandlingen.

Höghastighetsjärnvägen är tänkt att ansluta till befintliga järnvägar i Järna, Almedal och Lund. Trafikverket har analyserat vilka konsekvenser detta får i en rapport som överlämnats till Sverigeförhandlingen.

På sträckan Göteborg-Borås förutsätts efterfrågan år 2035 vara tre höghastighetståg per timme, och fyra till sex storregionala tåg per timme. Höghastighetstågen antas vara prioriterade och det innebär möjlighet för fyra storregionala tåg per timme. En utökning till sex storregionala tåg kan vara möjlig år 2040 om olika utbyggnadsåtgärder genomförs. Fortsatta studier behöver göras för att hitta mest effektiva åtgärder.

På Södra stambanan beräknas godstrafiken öka betydligt efter år 2030. Det gör att på sträckan Lund-Malmö kommer det att krävas en komplettering från två till fyra spår i södra delen av Lund . Fortsatta studier behöver göras för att säkra framtida tillgång till kapacitet på hela sträckan Lund-Malmö.

När det gäller sträckan Järna-Stockholm bedöms trafiken uppgå till 14 tåg per timme år 2035, vilket en studie från oktober 2015 visar sig vara den maximala kapaciteten. År 2040 beräknas sträckan trafikeras med 17-18 tåg per timme, vilket alltså innebär att kapaciteten inte räcker till. En utbyggnad av ytterligare två spår på Grödingebanan, sträckan Järna-Flemingsberg, medför bra kapacitet på sträckan. Mellan Flemingsberg och Stockholm begränsas dock kapaciteten till 18 tåg per timme om det inte görs utbyggnader även på denna sträcka. År 2050 beräknas sträckan trafikeras med 19-21 tåg/h, vilket även skulle kräva utbyggnader mellan Flemingsberg och Stockholm.

Trafikeringsrapport (pdf-fil, 1,8 MB, öppnas i nytt fönster)