Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hallå där Andreas Hult, projektchef

Hallå där Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås och Jönköping-Malmö!

Vad har ni arbetat med under våren?

För att skapa en ökad delaktighet har vi inlett dialogen med kommuner, regioner och länsstyrelser, bland annat i form av referensgrupper och arbetsgrupper för utpekade stationsorter i Lund, Hässleholm, Värnamo, Tranås och Jönköping.

Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna höghastighetsjärnväg sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö.

I referensgrupperna har vi informerat om åtgärdsvalsstudiernas pågående process och i stationsarbetsgrupperna har vi fört en diskussion kring hur vi på Trafikverket kan samverka med kommunerna på bästa sätt i höghastighetsfrågorna. Syftet är bland annat att utbyta information och skapa en gemensam bild av stadens utveckling. Det är viktigt att skapa förståelse och delaktighet

Under våren har vi som arbetar med åtgärdsvalsstudierna också sett över kostnadsbilden för de båda sträckorna. Detta har utgjort en del av det underlag som levererades till Sverigeförhandlingen i slutet av maj, som beskrev hela kostnadsbilden för höghastighetssystemet. Vi har också haft fortsatt fokus på de utredningar vi gör av olika stationsalternativ.

Vad händer nu?

Just nu är vi i full gång med att ta fram en rapportering av vårt uppdrag i form av en statusrapport. Rapporten kommer att vara klar i början av september. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av vad vi hittills kommit fram till inom åtgärdsvalsstudierna. Vi vill också berätta om vårt fortsatta arbete fram tills dess att studierna avslutas, vilket är planerat till 2018.

Ni planerar ett kunskapsseminarium i höst. Berätta mer om det.

Ja, Trafikverket har under 2014 och 2015 arrangerat kunskapsseminarier med fokus på höghastighetsjärnvägen. Den 21 november arrangeras årets seminarium. Då kommunerna har lämnat in sina nyttoberäkningar till Sverigeförhandlingen nu, som i sin tur bidragit till att Sverigeförhandlingen pekat ut ett antal stationsorter, finns det idag ett ökat fokus på hur en höghastighetsjärnväg ska kunna bidra till en god stads- och regional utveckling. Syftet med årets seminarium blir därför att öka kunskapen om hur en höghastighetsjärnväg kan skapa förutsättningar för samhällsutveckling.

Seminariet kommer bland annat att innehålla internationella inslag som beskriver hur man i andra länder har arbetat med utbyggnad av en höghastighetsjärnväg, samt hur olika stationslägen bidragit till städers utveckling och attraktivitet. Mer information kommer efter sommaren.

Om du blickar framåt- vilka utmaningar väntar efter sommaren?

Under hösten 2016 kommer vi att starta upp arbetsgrupper med berörda länsstyrelser för att diskutera bland annat stadsutvecklings-, miljö- och infrastrukturfrågor.
Vi fortsätter också att fördjupa de miljöbedömningar som vi har påbörjat, till exempel när det gäller landskapsanpassning, masshantering, buller och barriäreffekter.

Till sist ska det givetvis bli intressant att följa den politiska debatten kring höghastighetsjärnvägen, som säkert kommer att vara intensiv under sommaren och hösten.