Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landvetter, foto: Kasper Dudzik.

Landvetter, foto: Kasper Dudzik.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket analyserar ett alternativt stationsläge vid Landvetter flygplats

Trafikverket ska analysera ett stationsläge i ytläge i anslutning till Landvetter flygplats. Det är ett av de utredningsuppdrag som Sverigeförhandlingen gett Trafikverket inom ramen för En ny generation järnväg.

Trafikverket presenterade 31 maj nya kostnadsberäkningar för höghastighetsjärnväg som visar en totalkostnad på 230 miljarder kronor +/- 30 miljarder kronor. I syfte att hålla nere kostnaderna och samtidigt nå maximal nytta, har Trafikverket på uppdrag av Sverigeförhandlingen låtit en extern part genomföra en så kallad second opinion på kostnaden för höghastighetsbanor.

I denna second opinion, som också presenterades 31 maj, redovisas bland annat ett förslag på stationsläge i ytläge norr om Landvetter flygplats. Sverigeförhandlingen har nu uppdragit åt Trafikverket att jämföra ett ytläge i anslutning till Landvetter flygplats med den ursprungliga placeringen av en station under flygplatsen med avseende på kostnad, restider, nyttor och trafikering, men också beskriva konsekvenser för pågående planläggning.

– Det är viktigt att påpeka att utredningen inte innebär att Trafikverket kommer att ta ställning för något alternativ. Utredningen görs förutsättningslöst för att se vilka kostnader och övriga effekter som det nya möjliga stationsläget för med sig, säger Lennart Kalander, planeringschef på Trafikverket.

Uppdraget ska redovisas till Sverigeförhandlingen 31 oktober 2016. Planläggning av delen Mölnlycke–Bollebygd, där en station vid Landvetter flygplats ingår, fortsätter tills vidare oförändrat parallellt med det nya uppdraget.