Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägens kapacitet måste öka

Kapaciteten på järnvägen räcker inte. För att möta den ökande efterfrågan på person- och godstransporter behöver betydande investeringar göras. Trafikverket utreder nu två alternativ: nya höghastighetsbanor och utbyggnad av de befintliga stambanorna.

Tågtrafiken på Västra och Södra stambanorna har ökat kraftigt under de senaste åren och är i dag både blandad och omfattande.

Det som är unikt för dessa banor är att alla sträckor har mer än 100 tåg/dygn. Under stora delar av dygnet finns därför ingen lågt belastad sträcka där ett försenat tåg kan köra in tid. Tiden för underhåll blir också mycket begränsad.

Samtidigt innebär den blandade trafiken att snabbtåg, pendeltåg och andra regionaltåg ska samsas med godståg, det vill säga trafik med olika hastigheter och olika antal stopp. Det påverkar punktligheten.

Kalkylen för höghastighetsbana uppdateras

Trafikverket arbetar för närvarande med att uppdatera den kalkyl för en höghastighetsbana som gjordes i december på uppdrag av Sverigeförhandlingen. En ny kalkyl kommer att överlämnas till Sverigeförhandlingen den 31 maj.

I rapporten från december, "Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar", uppskattades kostnaden till mellan 190 och 320 miljarder kronor i 2015 års prisnivå, det vill säga sannolikt cirka 250-260 miljarder kronor. Det stora kostnadsspannet var motiverat av att projektet då befann sig i ett tidigt skede.

På uppdrag av regeringen utreder Trafikverket också för närvarande möjliga åtgärder som stärker kapaciteten på de Västra och Södra stambanorna. Betydande investeringar måste då göras med nya spår i flera sträckningar. Resultatet kommer att rapporteras till regeringen den 31 maj.