Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sofia Bremer föreläser.

Sofia Bremer, projektledare Jönköping-Malmö, berättade om hur långt Trafikverket har kommit med utredningsarbetet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Referensgrupp för Skåne träffades i Hässleholm

Trafikverket har initierat referensgrupper där kommuner, region och länsstyrelser får möjlighet till dialog. Tisdagen den 15 mars träffades för första gången den skånska gruppen i Hässleholm.

Förutom Trafikverket deltog tjänstemän från Region Skåne och Länsstyrelsen samt politiker och tjänstemän från kommuner berörda av utbyggnaden.

Lennart Andersson, Trafikverkets regionchef Region Syd, betonade i sitt välkomsttal vikten av att skapa förståelse och delaktighet, samt att förankra beslut, inför en utbyggnad av höghastighetsjärnvägen

− De offentliga aktörerna måste gå i samma takt. För kommunerna är det till exempel viktigt att de kan synkronisera sin översiktsplanering med Trafikverkets arbete, sa Lennart Andersson.

Andreas Hult, projektchef för åtgärdsvalsstudierna, informerade om det utredningsarbete som pågår. Förutom stationslägen görs bland annat miljöutredningar och landskapskaraktärsanalyser för att i ett tidigt skede identifiera risker och möjligheter för ett bra samspel mellan landskap och en höghastighetsjärnväg. Dessa underlag ska i ett framtida skede kunna ingå som underlag för till exempel miljöbedömningar.

Sofia Bremer, projektledare för åtgärdsvalsstudien Jönköping-Malmö, informerade om att åtgärdsvalsstudiens utredningsområde har kunnat begränsas efter Sverigeförhandlingens utpekande av stationsorter. Samtidigt betonade Sofia att förhandlingarna på många ställen precis har påbörjats och att arbetet är i tidigt skede.

−Vi befinner oss i ett tidigt stadium och kan inte uttala oss om en sträckning för en framtida höghastighetsjärnväg. Men det är mycket positivt att vi får igång en dialog med kommunerna tidigt i processen.

Härnäst kommer referensgruppsmöten att genomföras med berörda kommuner och länsstyrelser i Småland och på sträckan Linköping-Borås.

Förutom de regionala referensgrupperna har Trafikverket startat särskilda arbetsgrupper för stationsorterna, samt en statlig referensgrupp där bland annat samtliga länsstyrelser inom åtgärdsvalsstudierna ingår.

Läs mer om åtgärdsvalsstudier och den formella planläggningsprocessen (webbutiken)