Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket utreder möjligheterna till ökad kapacitet på befintlig järnväg

Investeringar i järnvägsinfrastruktur är kostsamt och regeringen säkerställer nu att åtgärder ur flera aspekter utreds.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka kostnadseffektiva kapacitetshöjande och/eller hastighetshöjande åtgärder som skulle kunna genomföras på och i anslutning till befintliga banor Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Uppdraget innebär också att redovisa tillhörande nödvändiga miljö- och säkerhetshöjande åtgärder. Detta för att möta framtida behov.

Uppdraget som innebär att Trafikverket ska redovisa bedömningar av möjliga åtgärder, dess kostnader och samhällsekonomiska lönsamhet ska redovisas senast 31 maj 2016.

Resultatet av uppdraget kommer att vara ett komplement till de underlag som lämnats inför regeringens kommande infrastrukturproposition. Pågående projekt berörs inte då förutsättningarna för uppdraget är att projekt i nationella transportplanen för 2014-2025 genomförs.