Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Internationella lärdomar på seminarium om höghastighetsjärnväg

Den 21 november arrangerade Trafikverket ett tredje kunskapsseminarium kring höghastighetsjärnväg. Temat denna gång var samhällsutveckling.

Ämnen som behandlades var bland annat internationella lärdomar av städer och regioners uppkoppling till en höghastighetsjärnväg, med exempel från Spanien, Tyskland och Storbritannien. Andra ämnen var lokala, regionala och gränsöverskridande visioner och planer, samt operatörers syn på en framtida höghastighetsjärnväg.

Värden för dagen, Stefan Engdahl, chef på Trafikverkets verksamhetsområde Planering konstaterade i sin inledning att det är 150 år sedan befintliga stambanor byggdes och att ett högt kapacitetsutnyttjande, över 40 operatörer i järnvägssystemet, samt en sliten anläggning skapar stora utmaningar för den svenska järnvägen.

Catharina Håkansson Boman, förhandlare på Sverigeförhandlingen, menade att ett snabbt och punktligt resande knyter ihop Sverige och är tillväxtskapande. Samtidigt underströk hon att utvecklingen inte kommer av sig själv, utan betonade vikten av att kommuner svarar upp med egna initiativ tillsammans med privata aktörer. Hon pekade bland annat på området bostäder, där Sverigeförhandligen nu har resulterat i nya bostäder motsvarande två medelstora städer.

Juan Ayrault Perez från Adif i Spanien, landet med Europas största höghastighetsjärnvägsnät, menade att man måste se långsiktigt på en utbyggnad av höghastighetsjärnväg, och inte bara tio till 20 år. Han menade också att det inte finns ett gemensamt framgångsrecept för alla länder, utan länder måste hitta sina egna lösningar. Han refererade bland annat till Trafikverkets kartläggning av internationella erfarenheter som en god inriktning.

I frågan om städer och stationsutveckling pekade Colin Stewart från Arup som har varit involverade i brittiska High-Speed Rail (HSR) 1 och planläggningen av HRS 2, på behovet av en utvecklingsorganisation som kan ta sig an frågorna om stationsutveckling. Juliana Pyron, koordinerande planerare på Trafikverket, redogjorde för Trafikverkets strategi för att planera stationer som skapar regional och urban utveckling, och betonade vikten av att kommunerna tar det övergripande ansvaret för att skapa bäst utvecklingsförutsättningar.

 

På scenen
Colin Stewart, Arup, PG Andersson, Trivector, Juan Ayrault Perez, Adif, och Juliana Pyron, Trafikverket.

Jacob Vestergaard från STRING, en politisk samarbetsorganisation där bland annat Skåne, Köpenhamn och Hamburg ingår, menade att Fehmarn Bält-tunneln kommer att innebära en total förändring, och en förändring större än Öresundsbron, för Köpenhamn, Skåne och Sverige. En svensk höghastighetsjärnväg får genom tunneln och den europeiska järnvägskorridoren ScanMed en ny tillgång till Europa och till ett av de starkaste och mest innovativa områdena i Europa.

Göran Cars från KTH menade att en höghastighetsjärnväg är en stor möjliggörare, men att en sådan satsning också kräver att omkringliggande kommuner involveras.

Bland de 250 deltagarna märktes bland annat tjänstemän och beslutsfattare från kommuner och regioner, riksdagsledamöter, fastighetsutvecklare, konsultfirmor inom samhällsutvecklingsområdet, operatörer, länsstyrelser.

Trafikverkets ändamål för en höghastighetsjärnväg:

  • frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods
  • genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling
  • genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timmar
  • öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv
På scenen
Jacob Vestergaard, STRING, Göran Cars, KTH, Catharina Håkansson-Boman, Sverigeförhandlingen, Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun, Carl-Johan Korsås, Götalandsbaneorganisationen.